WW9*M7*****/WW8*M7***** - Samsung WW90M760NOA/EN Manual

WW9*M7*****/WW8*M7***** - Samsung WW90M760NOA/EN Manual

Sponsored Links

User Manual Summary


Search in this Manual:

WW9*M7*****/WW8*M7***** - Page 1

Wasmachine Gebruikershandleiding WW9*M7*****/WW8*M7***** WW91M740NOA_DC68-03889B_NL.indd 1 2018/2/1 19:36:25

..

2 Nederlands - Page 2

2 Nederlands Inhoud Inhoud Veiligheidsvoorschriften 4 Wat u over veiligheidsvoorschriften moet weten 4 Belangrijke veiligheidssymbolen 4 Belangrijke veiligheidsvoorschriften 5 Instructies over de AEEA-richtlijn 13 Installatie van uw wasmachine 14 Wat zit er in de doos? 14 Eisen voor de installatie 16 Stapsgewijze installatie 18 Voor u begint 26 Eerste instellingen 26 Wasvoorschriften 26 Richtlijnen voor de wasmiddellade 29 Bediening 32 Bedieningspaneel 32 Eenvoudig beginnen 35 Overzicht van wasprogramma's 36 Specifieke kenmerken 39 Instellingen 41 SmartThings 42 Onderhoud 46 Eco trommelrei..

Specificaties - Page 3

Nederlands 3 Inhoud Specificaties 62 Wasvoorschriften 62 Zorg voor het milieu 63 Specificatieblad 64 Informatie over de hoofdwasprogramma's 67 Informatie over de hoofdwasprogramma’s 69 WW91M740NOA_DC68-03889B_NL.indd 3 2018/2/1 19:36:25

..

Wat u over veiligheidsvoorschriften moet weten - Page 4

4 Nederlands Veiligheidsvoorschriften Veiligheidsvoorschriften Gefeliciteerd met uw nieuwe Samsung wasmachine. Deze Gebruiksaanwijzing bevat belangrijke informatie over installatie, gebruik en onderhoud van uw apparaat. Neem even de tijd om deze Gebruiksaanwijzing te lezen zodat u volop profijt hebt van de vele voordelen en mogelijkheden van uw wasmachine. Wat u over veiligheidsvoorschriften moet weten Lees deze handleiding aandachtig door, zodat u weet hoe u op veilige en efficiënte wijze gebruikmaakt van de uitgebreide mogelijkheden en functies van uw nieuwe apparaat. Bewaar de handlei..

Belangrijke veiligheidsvoorschriften - Page 5

Nederlands 5 Veiligheidsvoorschriften Deze waarschuwingstekens staan er om letsel bij uzelf en bij anderen te voorkomen. Houdt u er alstublieft nadrukkelijk aan. Bewaar deze handleiding na het lezen op een veilige plek voor naslagdoeleinden. Lees alle instructies voordat u het apparaat in gebruik neemt. Net als bij alle andere elektrische apparatuur met bewegende delen, bestaan er altijd mogelijke risico’s. Om dit apparaat veilig te kunnen gebruiken, dient u vertrouwd te raken met de bediening en voorzichtig te zijn bij het gebruik ervan. Belangrijke veiligheidsvoorschriften WAARSCHUWING ..

Veiligheidsvoorschriften - Page 6

6 Nederlands Veiligheidsvoorschriften Veiligheidsvoorschriften 5. Gebruik de nieuwe slangensets die bij het apparaat worden geleverd. De oude slangensets dienen niet meer gebruikt te worden. 6. Indien apparaten aan de onderkant voorzien zijn van ventilatie- openingen dan mag dee niet door tapijt belemmert worden. 7. Voor gebruik in Europa: Kinderen jonger dan 3 jaar moeten uit de buurt worden gehouden, tenzij ze continu onder toezicht zijn. VOORZICHTIG 8. om een gevaar als gevolg van het onbedoeld resetten van de thermische beveiliging te voorkomen, dient dit apparaat niet te worden aangesl..

Veiligheidsvoorschriften - Page 7

Nederlands 7 Veiligheidsvoorschriften Houd al het verpakkingsmateriaal buiten het bereik van kinderen, aangezien dit gevaarlijk kan zijn. • Als een kind een zak over zijn hoofd trekt kan dat tot verstikking leiden. Neem bij beschadigingen aan het apparaat of de stekker of het snoer, contact op met het dichtstbijzijnde servicecentrum. Dit apparaat moet op de juiste manier worden geaard. Aard het apparaat niet op een gasleiding, plastic waterleiding of een telefoonleiding. • Wordt hieraan niet voldaan dan kan dat leiden tot elektrische schok, brand, explosie, problemen met het product, of..

Let op bij de installatie - Page 8

8 Nederlands Veiligheidsvoorschriften Veiligheidsvoorschriften Let op bij de installatie VOORZICHTIG Dit apparaat moet binnen het bereik van een stopcontact worden geplaatst. • Door dat niet te doen kan een elektrische schok of brand door het lekken van elektriciteit het gevolg zijn. Installeer uw apparaat op een horizontale, vlakke en harde vloer die het gewicht kan dragen. • Wordt hieraan niet voldaan dan kan dat leiden tot abnormale trillingen, “wandelen”, lawaai of problemen met het product. Belangrijke waarschuwingen met betrekking tot het gebruik WAARSCHUWING Als het apparaat ..

Veiligheidsvoorschriften - Page 9

Nederlands 9 Veiligheidsvoorschriften Open tijdens de wasgang, de deur van de wasmachine niet met geweld (hoge temperatuur bij het wassen/ drogen/centrifugeren). • Uitstromend water kan brandwonden veroorzaken of de vloer kan er glad door worden. Hierdoor kan letsel ontstaan. • Door de deur met geweld te openen kan het product worden beschadigd of kan er letsel ontstaan. Steek uw hand niet onder de wasmachine terwijl het apparaat in bedrijf is. • Hierdoor kan letsel ontstaan. Raak de stekker niet met natte handen aan. • Dit kan leiden tot een elektrische schok. Schakel het apparaat ..

Veiligheidsvoorschriften - Page 10

10 Nederlands Veiligheidsvoorschriften Veiligheidsvoorschriften Let op bij het gebruik VOORZICHTIG Is de wasmachine verontreinigd door een vreemde stof zoals wasmiddel, vuil, etensresten en dergelijke, neem dan de stekker uit het stopcontact en maak de wasmachine met behulp van een zachte, vochtige, doek. • Doet u dat niet, dan kunnen verkleuring, vervorming, beschadiging of roest het gevolg zijn. Het glas aan de voorzijde kan door een heftige slag breken. Wees voorzichtig bij het gebruik van de wasmachine. • Een gebroken vensterglas kan letsel veroorzaken. Na een probleem met de watert..

Veiligheidsvoorschriften - Page 11

Nederlands 11 Veiligheidsvoorschriften Het gebruik van dit product voor zakelijke doeleinden wordt gezien als verkeerd gebruik van het product. In dat geval komt de standaardgarantie die Samsung biedt, te vervallen en kan Samsung niet verantwoordelijk worden gesteld voor storingen of schade als gevolg van het verkeerd gebruik. Ga niet bovenop het apparaat staan of plaats er geen voorwerpen op (zoals wasgoed, brandende kaarsen, brandende sigaretten, borden, chemicaliën, metalen voorwerpen enzovoort). • Dit kan dat leiden tot elektrische schok, brand, problemen met het product, of letsel. ..

Veiligheidsvoorschriften - Page 12

12 Nederlands Veiligheidsvoorschriften Veiligheidsvoorschriften De knoppen niet met scherpe voorwerpen zoals naalden, messen, spijkers en dergelijke indrukken. • Dit kan leiden tot een elektrische schok of letsel. Was geen wasgoed dat verontreinigd is met oliën, crèmes of lotions zoals die in schoonheidssalons of massagepraktijken worden gebruikt. • Hierdoor kan het afdichtingsrubber vervormen, wat kan leiden tot een waterlekkage. Laat geen metalen voorwerpen zoals veiligheidsspelden of haarspelden of bleekmiddel voor langere tijd in de kuip liggen. • Hierdoor kan de kuip gaan roest..

Belangrijke waarschuwingen met betrekking tot reiniging - Page 13

Nederlands 13 Veiligheidsvoorschriften Belangrijke waarschuwingen met betrekking tot reiniging WAARSCHUWING Het apparaat niet reinigen door het rechtstreeks met water af te spuiten. Gebruik geen sterk zure schoonmaakmiddelen. Gebruik geen benzeen, thinner of alcohol voor reiniging van het apparaat. • Dit kan leiden tot verkleuring, vervorming, schade, een elektrische schok of brand. Dit kan leiden tot verkleuring, vervorming, schade, een elektrische schok of brand. • Door dat niet te doen kan een elektrische schok of brand het gevolg zijn. Instructies over de AEEA-richtlijn Correcte ver..

Installatie van uw wasmachine - Page 14

14 Nederlands Installatie van uw wasmachine Installatie van uw wasmachine Zorg ervoor dat de installateur deze instructies nauwkeurig opvolgt, zodat uw nieuwe wasmachine correct werkt en u geen risico loopt op letsel bij het doen van de was. Wat zit er in de doos? Controleer of alle onderdelen in de productverpakking zitten. Is er een probleem met de wasmachine of met onderdelen daarvan? Neem dan contact op met een lokaal klantenservicecentrum van Samsung of met de verkoper. 12 06 08 07 03 04 05 09 11 10 01 02 01 Vergrendeling 02 Wasmiddellade 03 Bedieningspaneel 04 Deur 05 Trommel 06 Pomp..

Installatie van uw wasmachine - Page 15

Nederlands 15 Installatie van uw wasmachine Steeksleutel Doppen voor de boutgaten Slanggeleider Toevoerslang koud water Toevoerslang warm water Houder voor vloeibare wasmiddelen (alleen voor toepasselijke modellen) Dopbevestiging OPMERKING • Doppen voor de boutgaten: het aantal geleverde boutdoppen (3 tot 6) verschilt per model. • Toevoerslang warm water: alleen voor toepasselijke modellen. • Houder voor vloeibare wasmiddelen: alleen voor toepasselijke modellen. WW91M740NOA_DC68-03889B_NL.indd 15 2018/2/1 19:36:27

..

Installatie van uw wasmachine - Page 16

16 Nederlands Installatie van uw wasmachine Installatie van uw wasmachine Eisen voor de installatie Elektrische toevoer en aarding • AC 220-240 V / 50 Hz, zekering of installatieautomaat • Een eigen groep voor alleen uw wasmachine Om goede aarding van de wasmachine te garanderen, heeft de wasmachine een snoer met een geaarde stekker voor gebruik in een correct aangesloten en geaard stopcontact. Raadpleeg een gekwalificeerde elektricien of monteur wanneer u vragen hebt over de aarding. Wijzig de meegeleverde stekker niet. Bel een gekwalificeerde elektricien wanneer de stekker niet in h..

Installatie van uw wasmachine - Page 17

Nederlands 17 Installatie van uw wasmachine Ondergrond Voor het beste resultaat moet de wasmachine op een stevig geconstrueerde vloer geplaatst worden. Houten vloeren moeten verstevigd worden om trilling beperkt te houden en onevenwichtige ladingen tegen te gaan. Vloerbedekking en zachte tegelvloeren dragen bij aan de trilling en het bewegen van de wasmachine tijdens het centrifugeren. VOORZICHTIG Plaats de wasmachine nooit op een verhoging of onstevige ondergrond. Watertemperatuur Plaats de wasmachine niet op plekken waar het water kan bevriezen.Uw wasmachine bevat altijd wat water in de t..

STAP 1 - Selecteer een locatie - Page 18

18 Nederlands Installatie van uw wasmachine Installatie van uw wasmachine Stapsgewijze installatie STAP 1 - Selecteer een locatie Eisen t.a.v. locatie: • Zorg voor een harde vlakke ondergrond zonder vloerbedekking of andere ventilatiebelemmeringen • Vermijd direct zonlicht • Zorg voor voldoende ruimte voor ventilatie en bekabeling • De omgevingstemperatuur dient altijd boven het vriespunt (0 ˚C) te liggen • Plaats de wasmachine uit de buurt van een warmtebron STAP 2 - Verwijder de transportbouten Pak de verpakking uit en verwijder alle transportbouten. 1. Draai alle transportbout..

Installatie van uw wasmachine - Page 19

Nederlands 19 Installatie van uw wasmachine A 3. Plaats alle plastic boutdoppen aan de achterzijde van de wasmachine. VOORZICHTIG Verwijder niet de schroef (A) dat de slangklem bevestigt. WAARSCHUWING De verpakkingsmaterialen kunnen een gevaar vormen voor kinderen. Verwijder alle verpakkingsmaterialen (plastic zakken, polystyreen, enz.). WW91M740NOA_DC68-03889B_NL.indd 19 2018/2/1 19:36:28

..

Sluit de watertoevoerslang aan op de - Page 20

20 Nederlands Installatie van uw wasmachine Installatie van uw wasmachine STAP 3 - Pas de stelvoet aan 1. Schuif de wasmachine voorzichtig op zijn plek. Wanneer u te hard duwt, kan de stelvoet beschadigd raken. 2. Zet de wasmachine vlak door de stelvoet handmatig in of uit te draaien. 3. Draai de moeren vast wanneer het afstellen voltooid is. Gebruik voor het vastdraaien de meegeleverde moersleutel. STAP 4 - Sluit de waterslang aan De meegeleverde slangadapter kan verschillen afhankelijk van het model. Bij deze stap begeleiden we u bij het aansluiten van het connectortype adapter. Als u bes..

Installatie van uw wasmachine - Page 21

Nederlands 21 Installatie van uw wasmachine  C 3. Houd de adapter vast en draai onderdeel (C) in de richting van het pijltje, zodat het onderdeel 5 mm loskomt (*). C 4. Plaats de adapter in de waterkraan. Houd de adapter omhoog en draai de schroeven weer vast. 5. Draai onderdeel (C) in de richting van het pijltje om het onderdeel weer vast te draaien. E 6. Houd onderdeel (E) omlaag en sluit de watertoevoerslang aan op de adapter. Laat onderdeel (E) daarna los. De slang zit nu vast aan de adapter. U hoort een klikje. 7. Als u een waterkraan gebruikt met schroefdraad, gebruik dan de meegel..

Installatie van uw wasmachine - Page 22

22 Nederlands Installatie van uw wasmachine Installatie van uw wasmachine 8. Sluit het andere uiteinde van de watertoevoerslang aan op de water inlaatklep aan de achterkant op de wasmachine. Draai de slang naar rechts om hem vast te maken. 9. Open de water kraan en controleer of er sprake is van lekkages rondom de aansluitingen. In geval van waterlek, herhaalt u de voorafgaande stappen. WAARSCHUWING Stop het gebruik van de wasmachine in geval van een waterlek en haal de stekker uit het stopcontact. Neem vervolgens contact op met het plaatselijke servicecentrum van Samsung. Er kunnen anders ..

Voor modellen met een extra warmwaterinname: - Page 23

Nederlands 23 Installatie van uw wasmachine Voor modellen met een extra warmwaterinname: 1. Sluit het rode uiteinde van de watertoevoerslang aan op de warmwaterinlaatklep aan de achterkant op de wasmachine. 2. Sluit het andere uiteinde van de warmwatertoevoerslang aan op de warmwaterkraan. Waterslang (alleen voor toepasselijke modellen) A De waterslang waarschuwt de gebruikers wanneer er een risico is op waterlekkage. De slang meet de waterstroom en de indicator (A) in het midden wordt rood wanneer er sprake is van een lekkage. WW91M740NOA_DC68-03889B_NL.indd 23 2018/2/1 19:36:29

..

STAP 5 - Plaats de afvoerslang - Page 24

24 Nederlands Installatie van uw wasmachine Installatie van uw wasmachine STAP 5 - Plaats de afvoerslang De afvoerslang kan op drie manieren worden geplaatst:  A Over de rand van een gootsteen De afvoerslang dient op een hoogte van 60 cm tot 90 cm (*) vanaf de vloer geplaatst te worden. Gebruik de meegeleverde plastic slanggeleider (A) om de tuit van de afvoerslang gebogen te houden. Maak de geleider met behulp van een haak aan de wand vast, zodat er sprake is van stabiele afvoer.  In een afvoerbuis De afvoerbuis dient tussen 60 cm en 90 cm hoog (*) te zijn. We raden u aan om een vert..

STAP 6 - Zet de wasmachine aan - Page 25

Nederlands 25 Installatie van uw wasmachine In een gootsteenafvoer De gootsteenafvoer moet hoger zijn dan de zwanenhals van de gootsteen, zodat het uiteinde van de slang zich ten minste 60 cm boven de grond bevindt. (*) : 60 cm STAP 6 - Zet de wasmachine aan Steek het snoer in een stopcontact van 220V-240V/50 Hz beschermd door een zekering of installatieautomaat. Druk vervolgens op de Aan/uit -knop van de wasmachine. WW91M740NOA_DC68-03889B_NL.indd 25 2018/2/1 19:36:29

..

Sorteer uw wasgoed overeenkomstig deze criteria: - Page 26

26 Nederlands Voor u begint Voor u begint Eerste instellingen Kalibratie uitvoeren (aanbevolen) Met Kalibratie zorgt u ervoor dat de wasmachine het gewicht nauwkeurig detecteert. Controleer of de trommel leeg is voordat u Kalibratie uitvoert. 1. De wasmachine uitzetten en daarna aanzetten. 2. Houd Temp. en Uitgesteld Einde (of Temp. en Uitgesteld Einde+ ) gelijktijdig gedurende 3 seconden ingedrukt voor toegang tot de kalibratiemodus. Het bericht “ Cb ” verschijnt. - Afhankelijk van het model kunnen de knoppen verschillen. Controleer uw model. 3. Druk op Start/Pauze (Indrukken Om Te Sta..

STAP 6 - Een juist wasmiddel gebruiken - Page 27

Nederlands 27 Voor u begint Keer kleding met knopen en borduursel voor het wassen binnenstebuiten • De wastrommel kan beschadigd raken wanneer ritsen van broeken of jassen tijdens het wassen open zijn. Ritsen moeten dicht zijn en met een touwtje vastgemaakt worden. • Kledingstukken met lange koorden kan verstrengeld raken met andere kleding. Maak de koorden vast voor het wassen. STAP 3 - Gebruik een wasnetje • Plaats beha's (uitwasbaar) in een waszak. Metalen onderdelen van de beha's kunnen breken en ander wasgoed beschadigen. • Kleine lichte kleding zoals sokken, handschoenen, kous..

Wasmiddel capsules - Page 28

28 Nederlands Voor u begint Voor u begint OPMERKING • Volg de aanbevelingen van de wasmiddelfabrikant op basis van het gewicht van het wasgoed, hoe vuil het wasgoed is en de waterhardheid in uw gebied. Neem contact op met uw lokale waterschap wanneer u niet weet hoe hard het water is. • Gebruik geen wasmiddel dat kan uitharden of stollen. Dit wasmiddel kan na de spoelcyclus achterblijven en de afvoerslang blokkeren. • Als er te veel bellen tijdens een programma verschijnen, wordt een bericht ‘ Sud ’ weergegeven. VOORZICHTIG Gebruik uitsluitend een neutraal wasmiddel bij het wassen..

Richtlijnen voor de wasmiddellade - Page 29

Nederlands 29 Voor u begint Richtlijnen voor de wasmiddellade De wasmachine heeft een dispenser met drie vakjes: Het linker vakje is voor de hoofdwas, het middelste vakje voor wasverzachters en het rechter vakje voor de voorwas. A 1. Voorwascompartiment : Doe hier voorwasmiddel in. 2. Hoofdwascompartiment : Hoofdwasmiddel, waterontharder, inweekwasmiddel, bleekwater, en/of vlekverwijderaars toevoegen. 3. Wasverzachtercompartiment : Additieven zoals wasverzachter toevoegen. Niet de max lijn (A) overschrijden. VOORZICHTIG • Open de wasmiddellade niet wanneer de wasmachine actief is. • Geb..

30 Nederlands - Page 30

30 Nederlands Voor u begint Voor u begint Wasmiddel toevoegen aan de handmatige dispenser 1. Open de wasmiddellade. 2. Het wasmiddel in het hoofdwascompartiment , zoals geïnstrueerd of aanbevolen door de fabrikant, toevoegen. Zie pagina <30> voor vloeibaar wasmiddel. 3. De wasverzachter in het wasverzachtercompartiment toevoegen. Niet de max lijn overschrijden. 4. Als u wilt voorwassen dan voegt u, zoals geïnstrueerd of aanbevolen door de fabrikant, voorwasmiddel toe in het voorwascompartiment . 5. Sluit de wasmiddellade. WW91M740NOA_DC68-03889B_NL.indd 30 2018/2/1 19:36:30

..

Nederlands 31 - Page 31

Nederlands 31 Voor u begint VOORZICHTIG • Geen waspoeder in de vloeistofcontainer doen. • Geconcentreerde wasverzachter moet alvorens toepassing eerst met water worden verdund. • Geen hoofdwasmiddel in het wasverzachtercompartimen doen. Vloeibaar wasmiddel met de hand toevoegen (enkel bij hiervoor geschikte modellen) A Plaats eerst de meegeleverde vloeistofcontainer in het hoofdwascompartiment . Vul de container met vloeibaar wasmiddel tot onder de gemarkeerde max lijn (A) . OPMERKING • Plaats het vakje voor vloeibaar wasmiddel alleen nadat u de lade voor wasmiddel uit de wasmachine..

Programmakeuzeknop - Page 32

32 Nederlands Bediening Bediening Bedieningspaneel WW91M7*****/WW81M7***** 01 02 03 07 05 06 12 11 09 08 10 04 WW90M7*****/WW80M7*****/WW9BM7***** 01 02 03 07 05 06 12 11 09 08 10 04 01 Programmakeuzeknop Draai aan de knop om een programma te kiezen. 02 Scherm Op het display worden de huidige programmagegevens en de verwachte resterende tijd weergeven, of bepaalde informatiecodes bij problemen met de wasmachine. Raadpleeg de betreffende pagina, voor knoppen en iconen. 03 Temp. Druk op deze knop om de watertemperatuur voor het huidige programma te wijzigen. Houd de knop 3 seconden ingedrukt ..

Nederlands 33 - Page 33

Nederlands 33 Bediening 05 Centrifugeren Druk op deze knop om de centrifugesnelheid voor het huidige programma te wijzigen. De toeren per minuut (RPM) verschilt per model. • Spoelwater vasthouden( ): De laatste spoelcyclus wordt opgeschort, zodat het wasgoed onder water blijft. Draai een afvoer- of centrifugeerprogramma om het water uit de wasmachine weg te laten lopen. - Om de optie Spoelwater vasthouden te gebruiken, druk enige malen op Centrifugeren totdat alle numerieke toerental indicaties uitgaan. Niet beschikbaar voor het programma ZWIEREN/AFPOMPEN. • Niet centrifugeren( ): De tr..

34 Nederlands - Page 34

34 Nederlands Bediening Bediening 08 Bubble Soak Druk om de Bubble Soak functie te activeren/deactiveren. Het helpt een groot aantal hardnekkige vlekken te verwijderen. • Bubble Soak helpt bij het verwijderen van diverse hardnekkige vlekken. • Wanneer Bubble Soak is geselecteerd, wordt de was goed in waterbubbels ingeweekt voor een doeltreffende wassing. • Bubble Soak is beschikbaar met en voegt tot 30 minuten toe aan deze cycli: KATOEN , SYNTHETISCH , BEDDENGOED , SUPER SPEED en HYGIËNISCH STOMEN. 09 Smart Control Druk op deze knop om de Smart Control in of uit te schakelen. Wanneer..

Het programma halverwege wijzigen - Page 35

Nederlands 35 Bediening Eenvoudig beginnen WW91M7*****/WW81M7***** 2 1 6 5 4 3 WW90M7*****/WW80M7*****/WW9BM7***** 2 1 6 5 4 3 1. Druk op Aan/uit om de wasmachine in te schakelen. 2. Selecteer een programma op het bedieningspaneel. 3. Wijzig zo nodig de programma-instellingen (Temp., Spoelen en Centrifugeren). 4. Om een optie toe te voegen drukt u op Opties . Drukt u nogmaals op de knop om de gewenste keuze te selecteren. 5. De wasmachine is voor uw gemak voorzien van drie toegankelijke knoppen; Bubble Soak, Strijkklaar en Smart Control . Druk op de bijbehorende knop, om een optie te gebrui..

Overzicht van wasprogramma's - Page 36

36 Nederlands Bediening Bediening Overzicht van wasprogramma's Standaardprogramma's Programma Beschrijving Max. lading (kg) KATOEN • Voor katoen, beddengoed, tafellinnen, ondergoed, handdoeken of shirts. De wastijd en spoelbeurten worden automatisch aan de lading aangepast. Max KATOEN • Optimale prestaties met lager energieverbruik voor katoen, beddengoed, tafellinnen, ondergoed, handdoeken of shirts. Het kan gebeuren dat, om energie te sparen, de werkelijke wastemperatuur lager is dan aangeduid Max SYNTHETISCH • Voor blouses of shirts van polyester (diolen, trevira), polyamide (perlo..

Stoom Programma's - Page 37

Nederlands 37 Bediening Programma Beschrijving Max. lading (kg) 15’ KORT PROGRAMMA Voor het snel wassen van licht bevuilde weefsels en minder dan 2,0 kg wasgoed. • Gebruik minder dan 20 g wasmiddel. Bij gebruik van meer dan 20 g wasmiddel, kunnen er resten wasmiddel achterblijven. • Gebruik bij vloeibaar wasmiddel, niet meer dan 20 ml. 2,0 SUPER SPEED • Snelle cyclus van 39 minuten voor de dagelijkse zaken, zoals ondergoed en shirts. • De cyclustijd zal verschillen afhankelijk van de conditie van de watervoorziening, de lading en het type was. 5,0 SUPER ECOWAS • Het ecobubble-pr..

Uitgesteld einde instellen op 3 uur - Page 38

38 Nederlands Bediening Bediening Opties Optie Beschrijving Geluid Aan/Uit • Het geluid van de wasmachine kan aan of uit worden gezet. Wordt deze functie op Uit gezet, dan zullen de AddWash alarm, de melodie van de programma voltooiing en de uitschakel pieptoon geen geluid geven. De andere geluiden blijven echter actief. Voorwas • Hiermee wordt een voorwasprogramma aan het hoofdwasprogramma toegevoegd. Intensief • Voor zeer vervuilde was. Elke cyclus duurt langer dan gewoonlijk. Uitgesteld Einde U kunt de wasmachine zo instellen dat uw wasprogramma automatisch op een later tijdstip st..

Specifieke kenmerken - Page 39

Nederlands 39 Bediening Specifieke kenmerken AddWash Als de indicator AddWash oplicht, dan kunt u de machine stopzetten en extra wasgoed of wasverzachter aan de trommel toevoegen. De Add Door opent meer dan 130 ° voor een gemakkelijke toegankelijkheid. 1. Druk op de knop Start/Pauze (Indrukken Om Te Starten) om het programma te onderbreken. 2. Druk op het bovenste gedeelte van de Add Door tot u de klik hoort van de ontgrendeling. Trek aan de hendel van de Add Door om te openen. 3. Open de Add Door en voeg extra wasgoed of wasverzachter aan de trommel toe. 4. Duw de Add Door dicht tot u ee..

40 Nederlands - Page 40

40 Nederlands Bediening Bediening VOORZICHTIG • Open de Add Door niet als zich schuim vormt in de trommel dat boven het peil van de Add Door uitkomt. • Probeer niet om de Add Door te openen terwijl de machine werkt zonder eerst op Start/Pauze (Indrukken Om Te Starten) te drukken. Merk op dat de Add Door onbedoeld kan worden geopend (zonder drukken op Start/Pauze (Indrukken Om Te Starten) ) als het wasprogramma voltooid is. • Overlaad de wasmachine niet via de Add Door. De wasprestaties kunnen hierdoor afnemen. • Gebruik het onderste gedeelte van de Add Door niet als hendel. Uw vinge..

Nederlands 41 - Page 41

Nederlands 41 Bediening Instellingen Kinderslot Om te voorkomen dat zich ongevallen met kinderen voordoen vergrendelt Kinderslot alle knoppen, behalve Aan/Uit . Kinderslot activeren • Voor de modellen met handmatige dispensers, gelijktijdig indrukken en vasthouden van - en + (van de Uitgesteld Einde optie) gedurende 3 seconden. Vervolgens indrukken en vasthouden van Start/Pauze (Indrukken Om Te Starten) om te activeren. De deur vergrendelt en de Kinderslot indicatie gaat branden. Kinderslot tijdelijk deactiveren Voor de modellen met handmatige dispensers, gelijktijdig indrukken en vasthou..

Wifi-verbinding - Page 42

42 Nederlands Bediening Bediening SmartThings Wifi-verbinding Ga op uw smartphone naar de instellingen en zet de draadloze verbinding aan en selecteer een AP (Toegangspunt). OPMERKING • Dit apparaat is uitsluitend ontworpen voor huishoudelijk gebruik (Klasse B) en kan worden gebruikt in alle woongebieden. • Dit apparaat kan draadloze storingen veroorzaken en de fabrikant of de installateur van dit apparaat kan een veiligheidsmaatregel van elk soort bieden. • Aanbevolen versleutelde methoden zijn WPA/TKIP en WPA2/AES. Nieuwe ontwikkelde Wifi- protocollen of niet goedgekeurde Wifi-pr..

Nederlands 43 - Page 43

Nederlands 43 Bediening Inloggen U moet eerst inloggen op de SmartThings met uw Samsung account. Volg de instructies op de app, om een nieuw Samsung account te maken. U heeft geen apart apparaat nodig om uw account te maken. OPMERKING Als u een Samsung account heeft, gebruikt u dit account om in te loggen. Een geregistreerd Samsung smartphone logt automatisch in. Om uw apparaat te registreren op de SmartThings 1. Zorg dat uw smartphone is aangesloten op een draadloos netwerk. Zo niet, ga naar de Settings (Instellingen) en zet de draadloze verbinding aan en selecteer een AP (Toegangspunt). 2..

** Alleen indicatieve resultaten. - Page 44

44 Nederlands Bediening Bediening SmartThings Categorie Controlepunt Beschrijving Bekijken Wasstatus U kunt het huidige programma en zijn opties en de resterende programmatijd controleren. Smart Control De status van de Smart Control wordt getoond voor de wasmachine. Zelfcontrole Gebruik dit om te controleren of de wasmachine normaal werkt. Energie bewaking Gebruik dit om de status van het energieverbruik te bekijken. Bediening Start/Pauze/Annuleren Selecteer een programma en benodigde opties en selecteer vervolgens Start/Pauze/ Annuleren om een bewerking te starten, tijdelijk te stoppen, o..

Open Source-verklaring - Page 45

Nederlands 45 Bediening Open Source-verklaring De software van dit product bevat opensourcesoftware. U kunt de volledige bijbehorende broncode bekomen voor een periode van drie jaar na de laatste verzending van dit product door het sturen van een e-mail naar: [email protected] Het is ook mogelijk om de volledige bijbehorende broncode op een fysiek medium te bekomen zoals een cd-rom; een minimale kost wordt hiervoor aangerekend. Ga naar de volgende URL voor de downloadpagina van de broncode en de opensource licentiegegevens van dit product: http://opensource.samsung.com/opensource/ Si..

Herinnering voor ECO TROMMELREINIGING - Page 46

46 Nederlands Onderhoud Onderhoud Houd de wasmachine schoon om verminderde prestaties te voorkomen en om de levensduur te handhaven. Eco trommelreiniging Draai dit programma regelmatig om de trommel te reinigen en om bacteriën te verwijderen. Deze cyclus verwijdert ook opgehoopt vuil van de rubberen deurafdichting. 1. Druk op Aan/uit om de wasmachine in te schakelen. 2. Draai aan de Programmakeuze om de ECO TROMMELREINIGING te kiezen. 3. Indrukken en vasthouden van Start/Pauze (Indrukken Om Te Starten). OPMERKING De watertemperatuur voor ECO TROMMELREINIGING is ingesteld op 70 °C, u kunt ..

Nederlands 47 - Page 47

Nederlands 47 Onderhoud Smart Check Om deze functie te activeren dient u eerst de Samsung Smart Washer te downloaden van Play Store of Apple Store , en deze op een mobiel toestel met camerafunctie te installeren. De functie Smart Check is geoptimaliseerd voor: Galaxy- en iPhone-telefoons (alleen voor de toepasselijke modellen). 1. Wanneer de wasmachine een probleem detecteert bij controle, verschijnt er een code op het display. Gelijktijdig indrukken en vasthouden van Spoelen en Centrifugeren gedurende 3 seconden. 2. De wasmachine start de zelfdiagnose en toont een informatie-code zodra er ..

Gebruik een ruime container omdat het - Page 48

48 Nederlands Onderhoud Onderhoud Afvoer voor noodgevallen Verwijder bij stroomstoringen het water uit de trommel voor u de was uit de wasmachine haalt. 1. De wasmachine uitschakelen en de stekker uit het stopcontact trekken. 2. Druk voorzichtig bovenop de filterklep om deze te openen. A 3. Plaats een lege, ruime container rond het deksel, en strek de noodafvoerbuis naar de container terwijl u de buiskap (A) vasthoudt. B 4. Open de buiskap en laat het water van de Noodafvoer buis (B) in de container stromen. 5. Zodra u klaar bent, sluit u de buiskap en plaatst u de buis terug. Sluit vervol..

vergrendelingsmechanisme (A) - Page 49

Nederlands 49 Onderhoud Reiniging Oppervlak van de wasmachine Gebruik een zachte doek met een niet-schurend, huishoudelijk schoonmaakmiddel. Spray geen water op de wasmachine. Add Door A 1. Open de Add Door. 2. Gebruik een vochtige doek om de Add Door te reinigen. - Gebruik geen reinigingsmiddelen. Er kan verkleuring optreden. - Wees voorzichtig bij het schoonmaken van de rubberen afdichting en het vergrendelingsmechanisme (A) . - Stof regelmatig het gedeelte rond de deur af. 3. Veeg de Add Door af en sluit ze tot u een klik hoort. VOORZICHTIG • Oefen geen kracht uit op de Add Door. Ze ka..

Filter van de waterslang - Page 50

50 Nederlands Onderhoud Onderhoud Filter van de waterslang Reinig het filter van de waterslang één of twee keer per jaar. 1. Schakel de wasmachine uit en haal de stekker uit het stopcontact. 2. Draai de waterkraan dicht. 3. Schroef de slang aan de achterkant van de wasmachine los en ontkoppel hem. Dek de slang af met een doek om te voorkomen dat er water uit stroomt. 4. Gebruik een tang om het gaasfilter van de inlaatklep. 5. Dompel het gaasfilter diep onder in het water zodat de connector ook is ondergedompeld. 6. Laat het filter volledig drogen in de schaduw. 7. Plaats het gaasfilt..

Nederlands 51 - Page 51

Nederlands 51 Onderhoud Pompfilter Het verdient aanbeveling de pompfilter 5 of 6 keer per jaar te reinigen om verstopping te voorkomen. Een verstopte pompfilter kan mogelijk het bubbeleffect beperken. 1. Schakel de wasmachine uit en haal de stekker uit het stopcontact. 2. Voer het resterende water in de trommel af. Zie hoofdstuk “Afvoer voor noodgevallen”. 3. Druk voorzichtig bovenop de filterklep om deze te openen. 4. Draai de pompfilter knop naar links en voer het resterende water af. 5. Reinig de pompfilter met een zachte borstel. Zorg dat de propeller van de afvoerpomp in het ..

SPOELEN + CENTRIFUGEREN - Page 52

52 Nederlands Onderhoud Onderhoud Wasmiddellade 1. Houd de ontgrendeling aan de binnenzijde van de lade ingedrukt en schuif de lade open. 2. Reinig de onderdelen van de lade in stromend water. Gebruik een zachte borstel. 3. Reinig de uitsparing in de lade met een zachte borstel. 4. Plaats de houder voor vloeibaar wasmiddel opnieuw in het zeepbakje. 5. Schuif de wasmiddellade weer dicht. OPMERKING Draai het programma SPOELEN + CENTRIFUGEREN wanneer de trommel leeg is om het resterende wasmiddel te verwijderen. WW91M740NOA_DC68-03889B_NL.indd 52 2018/2/1 19:36:35

..

Programmakeuze - Page 53

Nederlands 53 Onderhoud Onderhoud Ontdooien De wasmachine kan bevriezen wanneer de temperatuur tot onder 0 °C daalt. 1. Schakel de wasmachine uit en haal de stekker uit het stopcontact. 2. Giet warm water over de kraan om de toevoerslang los te maken. 3. Verwijder de watertoevoerslang en laat deze in warm water weken. 4. Giet warm water in de wastrommel en laat dit 10 minuten staan. 5. Sluit de watertoevoerslang weer aan op de waterkraan. OPMERKING Herhaal de bovenstaande stappen wanneer de wasmachine nog steeds niet gewoon functioneert. Bescherming tegen langdurig ongebruik Voorkom dat de..

Problemen oplossen - Page 54

54 Nederlands Problemen oplossen Problemen oplossen Problemen oplossen Controlepunten Raadpleeg de onderstaande tabel en probeer de suggesties wanneer u een probleem met uw wasmachine ervaart. Probleem Maatregelen Start niet. • Controleer of de stekker in het stopcontact zit. • Zorg ervoor dat de deur goed is afgesloten. • Zorg ervoor dat de waterkranen open zijn. • Druk op Start/Pauze (Indrukken Om Te Starten) en houd ingedrukt om de wasmachine te starten. • Zorg ervoor dat Kinderslot niet is geactiveerd. • Voordat de wasmachine begint te vullen, zal het een reeks klikkende gel..

Problemen oplossen - Page 55

Nederlands 55 Problemen oplossen Probleem Maatregelen Overmatige trillingen of maakt lawaai. • Zorg ervoor dat de wasmachine op een vlakke, stevige, niet- gladde vloer staat. Gebruik de stelvoeten om de hoogte van de wasmachine te verstellen als de vloer niet vlak is. • Controleer of de transportbouten zijn verwijderd. • Controleer of de wasmachine geen contact maakt met een ander voorwerp. • Controleer of het wasgoed gelijkmatig verdeeld is in de trommel. • De motor kan lawaai maken tijdens normaal bedrijf. • Overalls of kleding met metalen onderdelen kunnen lawaai maken tijden..

Problemen oplossen - Page 56

56 Nederlands Problemen oplossen Problemen oplossen Probleem Maatregelen Overmatige schuimvorming. • Zorg ervoor dat u de aanbevolen types wasmiddelen volgens de instructies gebruikt. • Gebruik een hoog efficiëntie (HE) wasmiddel om overmatige schuimvorming te voorkomen. • Beperk de hoeveelheid wasmiddel voor zacht water, kleine ladingen, of licht vervuilde ladingen. • Niet-HE wasmiddelen worden niet aanbevolen. Kan geen extra wasmiddel toevoegen. • Zorg ervoor dat de resterende hoeveelheid wasmiddel en wasverzachter niet de begrenzing overschrijden. Stopt. • Steek de stekker ..

Problemen oplossen - Page 57

Nederlands 57 Problemen oplossen Probleem Maatregelen Vult met een verkeerd watertemperatuur. • Beide kranen volledig openen. • Zorg ervoor dat de geselecteerde temperatuur correct is. • Controleer dat de slangen aangesloten zijn op de juiste kranen. Waterlijnen doorspoelen. • Zorg ervoor dat de waterverwarmer staat ingesteld om minimaal 120 °F (49 °C) heet water van de kraan te leveren. Controleer tevens de capaciteit en terugwinning van de waterverwarmer. • Ontkoppel de slangen en reinig het gaasfilter. Het gaasfilter kan verstopt zijn. • Terwijl de wasmachine wordt gevuld..

Problemen oplossen - Page 58

58 Nederlands Problemen oplossen Problemen oplossen Probleem Maatregelen Mag ik om het even wanneer de Add Door openen? • De Add Door mag alleen worden geopend als de indicator verschijnt. In de volgende gevallen zal ze echter niet opengaan: - Als het kook- of droogprogramma loopt en de temperatuur binnen de machine te hoog is - Als u voor de veiligheid het Kinderslot instelt - Als een was- of droogprogramma loopt waarbij wasgoed toevoegen niet mogelijk is De indicatielampjes van de automatische dispenser knipperen. (alleen voor toepasselijke modellen) • Controleer of het zeepbakje goed..

Problemen oplossen - Page 59

Nederlands 59 Problemen oplossen Informatiecodes Wanneer de wasmachine niet goed werkt, kan een informatiecode op het display getoond worden. Raadpleeg de onderstaande tabel en probeer de suggesties. Code Maatregelen 4C Geen watertoevoer. • Zorg ervoor dat de waterkranen open zijn. • Zorg ervoor dat het waterslangen niet verstopt zitten. • Zorg ervoor dat de waterkranen niet bevroren zijn. • Zorg ervoor dat de wasmachine met voldoende waterdruk functioneert. • Zorg ervoor dat de koud- en warmwaterkraan correct zijn aangesloten. • Reinig het gaasfilter omdat deze mogelijk versto..

Problemen oplossen - Page 60

60 Nederlands Problemen oplossen Problemen oplossen Code Maatregelen DC3 De vergrendeling/ontgrendeling van de Add Door werkt niet naar behoren. • Zet de machine uit en start het programma opnieuw. • Neem contact op met een onderhoudsdienst als de informatie- code blijft weergegeven. OC Water overstroomt. • Opnieuw starten na centrifugeren. • Neem contact op met een plaatselijke Samsung onderhoudsdienst als de informatie-code blijft weergegeven. LC, LC1 Controleer de afvoerslang. • Zorg ervoor dat het uiteinde van de afvoerslang op de vloer is geplaatst. • Zorg ervoor dat de afv..

Problemen oplossen - Page 61

Nederlands 61 Problemen oplossen Code Maatregelen HC Hoge temperatuur verwarmingcontrole • Neem contact op met een onderhoudsdienst als de informatie- code blijft weergegeven. 1C De waterniveausensor werkt niet correct. • Uitschakelen en de cyclus opnieuw herstarten. • Controleer de kabelboom van de waterniveausensor. • Neem contact op met een onderhoudsdienst als de informatie- code blijft weergegeven. OPMERKING Wanneer de wasmachine de code “1C” weergeeft, dan zal de wasmachine het water gedurende 3 minuten afvoeren. Gedurende deze tijd is de Aan/Uit-knop buiten werking. 8C De..

Wasvoorschriften - Page 62

62 Nederlands Specificaties Specificaties Specificaties Wasvoorschriften De volgende symbolen worden gebruikt in wasvoorschriften. Op waslabels staan vier symbolen in deze volgorde: wassen, bleken, drogen en strijken.Indien nodig staat er ook informatie over stomen. Deze symbolen zorgen voor overeenstemming voor kleding van verschillende fabrikanten. Volg de aanwijzingen op het waslabel op zodat de kleding zo lang mogelijk meegaat en om problemen bij het wassen te voorkomen. Sterk materiaal Niet strijken Kwetsbaar materiaal Chemisch reinigen – alle gebruikelijke solventen Artikel kan w..

Zorg voor het milieu - Page 63

Nederlands 63 Specificaties Zorg voor het milieu • Dit apparaat is gemaakt van recyclebare materialen. Houdt u zich bij het wegdoen van dit apparaat aan de plaatselijke wetten met betrekking tot afvalverwerking. Snijd het snoer door zodat het apparaat niet meer kan worden aangesloten op een stroombron. Verwijder de deur zodat dieren en kleine kinderen zich niet in het apparaat kunnen opsluiten. • Gebruik niet meer wasmiddel dan aanbevolen in de instructies van de wasmiddelfabrikant. • Gebruik alleen vlekkenverwijderaars en bleekmiddelen als dit echt nodig is. • Bespaar water en ele..

Specificatieblad - Page 64

64 Nederlands Specificaties Specificaties Specificatieblad "*" Sterretje (s) betekent modelvariant en kan variëren van (0-9) en (AZ). Type Wasmachine – Voorlader Modelnaam WW9*M74**** WW9*M76**** Afmetingen 600mm X 600mm X 850mm (BxDxH) Waterdruk 50 kPa - 800 kPa Nettogewicht 80 kg 83 kg Was- en centrifugecapaciteit 9,0 kg Energieverbruik Wassen en verwarmen 220 V 2000 W 240 V 2400 W Centrifugesnelheid 1400 rpm 1600 rpm Type Wasmachine – Voorlader Modelnaam WW8*M74**** WW8*M76**** Afmetingen 600mm X 600mm X 850mm (BxDxH) Waterdruk 50 kPa - 800 kPa Nettogewicht 80 kg 83 kg Was- en ce..

Specificaties - Page 65

Nederlands 65 Specificaties A B C D E A 600 mm B 850 mm C 600 mm D 690 mm E 1190 mm OPMERKING Het ontwerp en de specificaties kunnen, omwille van kwaliteitsverbeteringen, zonder kennisgeving gewijzigd worden. WW91M740NOA_DC68-03889B_NL.indd 65 2018/2/1 19:36:38

..

Volgens EU-verordening nr. 1061/2010 - Page 66

66 Nederlands Specificaties Specificaties Volgens EU-verordening nr. 1061/2010 "*" Sterretje (s) betekent modelvariant en kan variëren van (0-9) en (AZ). Samsung Modelnaam WW9*M74**** WW8*M74**** Capaciteit kg 9,0 8,0 Energierendement A+++ A+++ Jaarverbruik (dit is gebaseerd op 220 standaard wasbeurten met het standaardprogramma voor katoen bij 60 °C en 40 °C bij volle en halfvolle belading en het stroomverbruik tijdens stand-by en in uitstand. Het werkelijke energieverbruik hangt af van de manier waarop het apparaat wordt gebruikt.) kWh/jr 130 116 Energieverbruik Het standaard 60 °C ..

Informatie over de hoofdwasprogramma's - Page 67

Nederlands 67 Specificaties Informatie over de hoofdwasprogramma's Model Programma Temperatuur (°C) Capaciteit (kg) Programmaduur (min.) Restvochtgehalte (%) Waterverbruik (l./cyclus) Energieverbruik (kWh/cyclus) WW9*M74**** KATOEN 20 4,5 79 56 60 0,23 KATOEN 40 4,5 140 44 40 0,55 60 4,5 160 44 40 0,57 9,0 211 44 46 0,59 SYNTHETISCH 40 4,0 134 35 66 0,68 WW8*M74**** KATOEN 20 4,0 79 56 53 0,22 KATOEN 40 4,0 135 44 33 0,51 60 4,0 150 44 33 0,51 8,0 211 44 40 0,51 SYNTHETISCH 40 4,0 134 35 66 0,68 De waarden in de tabel zijn gemeten onder de omstandigheden die zijn gespecificeerd in de nor..

Volgens EU-verordening nr. 1061/2010 - Page 68

68 Nederlands Specificaties Specificaties Volgens EU-verordening nr. 1061/2010 “*” Sterretje (s) betekent modelvariant en kan variëren van (0-9) en (AZ). Samsung Modelnaam WW9*M76**** WW8*M76**** Capaciteit kg 9,0 8,0 Energierendement A+++ A+++ Jaarverbruik (dit is gebaseerd op 220 standaard wasbeurten met het standaardprogramma voor katoen bij 60 °C en 40 °C bij volle en halfvolle belading en het stroomverbruik tijdens stand-by en in uitstand. Het werkelijke energieverbruik hangt af van de manier waarop het apparaat wordt gebruikt.) kWh/jr 130 116 Energieverbruik Het standaard 60 ..

Informatie over de hoofdwasprogramma’s - Page 69

Nederlands 69 Specificaties Informatie over de hoofdwasprogramma’s Model Programma Temperatuur (°C) Capaciteit (kg) Programmaduur (min.) Restvochtgehalte (%) Waterverbruik (l./cyclus) Energieverbruik (kWh/cyclus) WW9*M76**** KATOEN 20 4,5 79 54 60 0,23 KATOEN 40 4,5 140 44 40 0,52 60 4,5 160 44 40 0,57 9,0 211 44 46 0,60 SYNTHETISCH 40 4,0 134 35 66 0,68 WW8*M76**** KATOEN 20 4,0 79 54 53 0,22 KATOEN 40 4,0 135 44 33 0,51 60 4,0 150 44 33 0,51 8,0 211 44 40 0,51 SYNTHETISCH 40 4,0 134 35 66 0,68 De waarden in de tabel zijn gemeten onder de omstandigheden die zijn gespecificeerd in de n..

VRAGEN OF OPMERKINGEN? - Page 70

VRAGEN OF OPMERKINGEN? LAND BEL OF BEZOEK ONZE WEBSITE NETHERLANDS 088 90 90 100 www.samsung.com/nl/support FRANCE 01 48 63 00 00 www.samsung.com/fr/support GERMANY 06196 9340275 [HHP] 06196 9340224 www.samsung.com/de/support BELGIUM 02-201-24-18 www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French) LUXEMBURG 261 03 710 www.samsung.com/be_fr/support DC68-03889B-00 WW91M740NOA_DC68-03889B_NL.indd 70 2018/2/1 19:36:39

..

WW9*M7*****/WW8*M7***** - Page 71

Lave-linge Manuel d'utilisation WW9*M7*****/WW8*M7***** WW91M740NOA_DC68-03889B_FR.indd 1 2018/2/1 19:30:37

..

2 Français - Page 72

2 Français Sommaire Sommaire Consignes de sécurité 4 Ce que vous devez savoir à propos des consignes de sécurité 4 Importants symboles de sécurité 4 Importantes précautions de sécurité 5 Instructions concernant la marque DEEE 13 Installation 14 Pièces incluses 14 Exigences d'installation 16 Installation pas à pas 18 Avant de démarrer 26 Réglages initiaux 26 Instructions de lavage 26 Conseils d'utilisation du tiroir à lessive 29 Fonctionnement 32 Panneau de commande 32 Étapes simples pour démarrer 35 Vue d'ensemble des programmes 36 Fonctions spéciales 39 Réglages 41 Smar..

Français 3 - Page 73

Français 3 Sommaire Caractéristiques techniques 64 Tableau des symboles d’entretien des textiles 64 Protection de l’environnement 65 Fiche technique 66 Informations sur les principaux programmes de lavage 69 WW91M740NOA_DC68-03889B_FR.indd 3 2018/2/1 19:30:37

..

AVERTISSEMENT - Page 74

4 Français Consignes de sécurité Consignes de sécurité Félicitations pour l’achat de votre nouveau lave-linge Samsung. Ce manuel contient des informations importantes sur l’installation, l’utilisation et l’entretien de votre appareil. Prenez le temps de lire ce manuel afin de pouvoir profiter pleinement des nombreux avantages et fonctions de votre lave-linge. Ce que vous devez savoir à propos des consignes de sécurité Veuillez lire attentivement ce manuel pour vous assurer que vous savez comment utiliser efficacement toutes les caractéristiques et fonctions de votre nou..

Français 5 - Page 75

Français 5 Consignes de sécurité Ces symboles d’avertissement sont présents pour prévenir toute blessure, à vous-même ou à d’autres personnes. Veuillez les respecter scrupuleusement. Après avoir lu ce manuel, conservez-la dans un endroit sûr pour vous y référer ultérieurement. Lisez l’ensemble des consignes avant d’utiliser l’appareil. Comme pour tout appareil électrique comportant des parties mobiles, des risques existent. Pour utiliser cet appareil en toute sécurité, familiarisez-vous avec son fonctionnement et faites preuve de prudence lorsque vous l’utilisez...

Avertissements critiques pour l'installation - Page 76

6 Français Consignes de sécurité Consignes de sécurité 5. Les nouveaux ensembles de tuyaux fournis avec le dispositif doivent être utilisés et les anciens ensembles de tuyaux ne doivent pas être réutilisés. 6. Pour les appareils avec des ouvertures de ventilation dans la base, vérifiez qu'un tapis n'obstrue pas les ouvertures. 7. Pour une utilisation en Europe : Les enfants de moins de 3 ans doivent être maintenus éloignés à moins qu'ils ne soient continuellement surveillés. ATTENTION 8. Afin d'éviter un danger du à une réinitialisation par inadvertance de dispositif de..

Français 7 - Page 77

Français 7 Consignes de sécurité Conservez tous les éléments d’emballage hors de portée des enfants, car ils présentent un danger pour les enfants. • Un enfant pourrait s’étouffer s’il met sa tête dans un sac. Lorsque l’appareil, la prise d’alimentation ou le cordon d’alimentation sont endommagés, contactez votre service après-vente. Cet appareil doit être correctement mis à la terre. Ne mettez pas l’appareil à la terre avec un tuyau de gaz, un tuyau d’eau en plastique ou une ligne téléphonique. • Cela pourrait provoquer un choc électrique, un incendie, ..

8 Français - Page 78

8 Français Consignes de sécurité Consignes de sécurité Précautions d'installation ATTENTION Cet appareil doit être placé de façon à laisser libre accès à la prise d’alimentation. • Le non-respect de cette consigne pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie dû à une fuite électrique. Installez votre appareil sur un sol plat et dur qui pourra supporter son poids. • Le non-respect de cette consigne pourrait provoquer des vibrations, déplacements et bruits anormaux ou provoquer des problèmes avec le produit. Avertissements critiques pour l'utilisation AVERTISSE..

Français 9 - Page 79

Français 9 Consignes de sécurité N'insérez pas votre main sous le lave-linge quand celui-ci est en fonctionnement. • Cela pourrait provoquer des blessures. Ne touchez pas le cordon d’alimentation avec des mains humides ou mouillées. • Cela pourrait provoquer un choc électrique. N’éteignez pas l’appareil en débranchant la prise d’alimentation pendant qu’une opération est en cours. • Rebrancher la prise d’alimentation dans la prise murale pourrait provoquer une étincelle, ce qui risquerait de provoquer un choc électrique ou un incendie. Ne laissez pas les enfants ..

10 Français - Page 80

10 Français Consignes de sécurité Consignes de sécurité Précautions d'utilisation ATTENTION Lorsque le lave-linge est contaminé par une substance étrangère telle que de la lessive, de la saleté, des résidus alimentaires, etc., débranchez la prise d’alimentation et nettoyez le lave-linge avec un chiffon doux humide. • Le non-respect de cette consigne pourrait provoquer une décoloration, une déformation, une détérioration ou l’apparition de rouille au niveau de l’appareil. La partie en verre de la face avant de l’appareil est susceptible de se briser suite à un impa..

Français 11 - Page 81

Français 11 Consignes de sécurité L’utilisation à des fins professionnelles est considérée comme une utilisation non conforme du produit. Dans ce cas, le produit ne sera pas couvert par la garantie standard prévue par Samsung et Samsung ne saura en aucun cas être tenu pour responsable en cas de dysfonctionnements ou dommages résultant d’une utilisation non conforme. Ne montez pas sur l’appareil, ne placez pas d’objets (linge, bougies allumées, cigarettes allumées, vaisselle, produits chimiques, objets métalliques, etc.) sur l’appareil. • Le non-respect de ces consig..

12 Français - Page 82

12 Français Consignes de sécurité Consignes de sécurité N’appuyez pas sur les boutons à l’aide d’objets pointus comme des aiguilles, couteaux, ongles, etc. • Cela pourrait provoquer un choc électrique ou des blessures. Ne lavez pas de linge contaminé par des huiles, des crèmes ou des lotions habituellement présentes dans des instituts de soins de la peau ou des instituts de massage. • Le joint en caoutchouc pourrait être déformé et entraîner une fuite d'eau. Ne laissez pas d’objets métalliques tels que des épingles à nourrice ou des barrettes, ou de la javel, da..

Avertissements critiques pour le nettoyage - Page 83

Français 13 Consignes de sécurité Avertissements critiques pour le nettoyage AVERTISSEMENT Ne nettoyez pas l’appareil en y aspergeant de l’eau directement à l’intérieur. N'utilisez pas de produit nettoyant agressif. N’utilisez pas de benzène, de diluant ou d’alcool pour nettoyer l’appareil. • Cela pourrait provoquer une décoloration, une déformation, un choc électrique, un incendie ou des dommages. Avant de nettoyer ou d’effectuer toute opération d’entretien, débranchez l’appareil de la prise murale. • Le non-respect de cette consigne pourrait provoquer un c..

Pièces incluses - Page 84

14 Français Installation Installation Suivez attentivement ces conseils pour garantir une installation correcte du lave-linge, et pour éviter les accidents lors du lavage. Pièces incluses Assurez-vous que toutes les pièces soient incluses dans l'emballage du produit. En cas de problème avec le lave-linge ou les pièces, contactez un centre clientèle local Samsung ou le revendeur. 12 06 08 07 03 04 05 09 11 10 01 02 01 Manette d’ouverture 02 Tiroir à lessive 03 Panneau de commande 04 Hublot 05 Tambour 06 Filtre de la pompe 07 Tuyau de vidange d’urgence 08 Capot du filtre 09 Dessu..

Français 15 - Page 85

Français 15 Installation Clé à ergots Caches-boulons Guide-tuyau Tuyau d’arrivée d’eau froide Tuyau d’arrivée d’eau chaude Compartiment à lessive liquide (Modèles applicables uniquement) Fixation d’embout NOTE • Caches-boulons: les numéros attribués à chaque cache (3 à 6) varient selon le modèle du produit. • Tuyau d’arrivée d’eau chaude: Modèles applicables uniquement. • Compartiment à lessive liquide: Modèles applicables uniquement. WW91M740NOA_DC68-03889B_FR.indd 15 2018/2/1 19:30:38

..

Exigences d'installation - Page 86

16 Français Installation Installation Exigences d'installation Alimentation électrique et mise à la terre • Muni de fusible ou court-circuit CA 220-240 V / 50 Hz • Circuit de dérivation distinct, réservé uniquement à votre lave-linge Pour assurer une mise à la terre correcte, votre lave-linge est équipé d’un cordon doté d’une prise à 3 broches avec conducteur de terre destinée à être branchée sur une prise correctement installée et reliée à la terre. Vérifiez avec un électricien ou un technicien qualifié si vous n'êtes pas sûr de la mise à la terre. Ne mod..

Français 17 - Page 87

Français 17 Installation Plancher Pour un fonctionnement optimal, votre lave-linge doit être installé sur un sol stable. Si le sol est en bois, il est possible qu’il doive être renforcé afin de réduire les vibrations et les problèmes de déséquilibre. La présence de moquette ou de surfaces molles n'offre pas une bonne résistance aux vibrations et votre lave-linge aura tendance à se déplacer légèrement durant l’essorage. ATTENTION N’installez PAS votre lave-linge sur une plate-forme ou sur une structure dont le soutien est insuffisant. Température de l'eau N’installe..

Exigences d'emplacement : - Page 88

18 Français Installation Installation Installation pas à pas ÉTAPE 1 - Sélectionner un emplacement Exigences d'emplacement : • Surface dure et de niveau, sans moquette ou autre revêtement de sol susceptible d’obstruer l’aération • Non exposé à la lumière directe du soleil • Pièce appropriée pour l'aération et le câblage • La température ambiante est toujours supérieure au point de congélation (0 ˚C) • Loin d'une source de chaleur ÉTAPE 2 - Enlever les boulons de fixation pour l'expédition Déballez l'emballage du produit et enlever tous les boulons de fixa..

Ne retirez pas la - Page 89

Français 19 Installation A 3. Fermez tous les caches de boulons en plastique à l'arrière du lave-linge. ATTENTION Ne retirez pas la vis (A) qui fixe le collier de serrage. AVERTISSEMENT Les matériaux d'emballage peuvent être dangereux pour les enfants. Placez tous les matériaux d'emballages (sacs plastiques, polystyrène, etc.) hors de la portée des enfants. WW91M740NOA_DC68-03889B_FR.indd 19 2018/2/1 19:30:39

..

l'adaptateur (A) - Page 90

20 Français Installation Installation ÉTAPE 3 - Réglez le pied de mise à niveau 1. Mettez le lave-linge en place en le faisant glisser doucement. Une pression excessive peut endommager le pied de mise à niveau. 2. Mettez le lave-linge à niveau en réglant manuellement le pied de mise à niveau. 3. Quand la mise à niveau est terminée, resserrez les boulons en utilisant la clé. ÉTAPE 4 - Raccordez le tuyau d'eau L'adaptateur de flexible fourni peut différer du modèle. Cette étape vous guidera dans le raccordement de l’adaptateur de type connecteur. Si vous disposez de l'adapta..

Français 21 - Page 91

Français 21 Installation  C 3. Tenez l'adaptateur et tournez la partie (C) dans le sens de la flèche pour le desserrer de 5 mm (*). C 4. Insérez l'adaptateur dans le robinet d'eau, et resserrez les vis tout en levant l'adaptateur. 5. Tournez la partie (C) dans le sens de la flèche pour la resserrer. E 6. Tout en maintenant la partie (E) vers le bas, raccordez le tuyau d'arrivée d'eau à l'adaptateur. Puis, relâchez la partie (E) . Le tuyau s'adapte dans l'adaptateur en émettant un clic. 7. Si vous utilisez un robinet d'eau de type à vis, utilisez l'adaptateur de type à vis pr..

AVERTISSEMENT - Page 92

22 Français Installation Installation 8. Raccordez l’autre extrémité du tuyau d’arrivée d’eau à la vanne d’alimentation en eau située à l’arrière du lave-linge. Tournez le tuyau dans le sens horaire pour resserrer. 9. Ouvrez le robinet d'eau et vérifiez s'il y a des fuites autour des zones de raccordement. En cas de fuite d’eau, répétez les étapes précédentes. AVERTISSEMENT En cas de fuite d'eau, cessez de faire fonctionner le lave-linge et débranchez l'alimentation électrique. Puis contactez le service clientèle de Samsung le plus proche. Sinon cela pourrait p..

Français 23 - Page 93

Français 23 Installation Pour les modèles équipés d’une arrivée d’eau chaude supplémentaire : 1. Raccordez l’autre extrémité du tuyau d’arrivée d’eau chaude à la vanne d’alimentation en eau chaude située à l’arrière du lave-linge. 2. Raccordez l’autre extrémité du tuyau d’arrivée d’eau chaude au robinet d’eau chaude. Tuyau Aqua (uniquement modèles applicables) A Le tuyau Aqua alerte les utilisateurs d'un risque de fuite d'eau. S'il détecte une fuite, le voyant (A) devient rouge. WW91M740NOA_DC68-03889B_FR.indd 23 2018/2/1 19:30:40

..

ÉTAPE 5 - Positionnez le tuyau d'eau - Page 94

24 Français Installation Installation ÉTAPE 5 - Positionnez le tuyau d'eau L’extrémité du tuyau de vidange peut être positionnée de trois façons différentes :  A Sur le bord d’un lavabo Le tuyau de vidange doit être placé à une hauteur entre 60 cm et 90 cm (*) du sol. Pour que l'embout du tuyau de vidange reste courbé, utilisez le guide plastique (A) du tuyau fourni. Fixez le guide au mur en utilisant un crochet pour assurer une vidange stable.  Sur un tuyau d’évacuation Le tuyau d'évacuation doit se trouver entre 60 cm et 90 cm de hauteur (*). Il est conseillé d'..

ETAPE 6 - Mettez l’appareil sous tension - Page 95

Français 25 Installation Raccordé au tuyau d’évacuation du lavabo le tuyau d’évacuation doit être situé au- dessus du siphon du lavabo, afin que son extrémité soit au moins à 60 cm du sol. (*) : 60 cm ETAPE 6 - Mettez l’appareil sous tension Branchez le cordon d'alimentation sur une prise murale 220~240 V c.a./50 Hz homologuée et protégée par un fusible ou un disjoncteur. Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pour mettre le lave-linge en marche. WW91M740NOA_DC68-03889B_FR.indd 25 2018/2/1 19:30:41

..

ÉTAPE 1 - Tri - Page 96

26 Français Avant de démarrer Avant de démarrer Réglages initiaux Lancer un calibrage (recommandé) L'option Calibrage permet à l'appareil de calculer précisément le poids du linge. Assurez- vous que le tambour est vide avant d'activer l'option Calibrage. 1. Avec l'alimentation coupée, puis remettez le lave-linge en marche. 2. Maintenez appuyé Temp. et Arrêt Différé (ou Temp. et Arrêt Différé+ ) simultanément pendant 3 secondes pour entrer en mode calibrage. Le message « Cb » apparaît. - Les boutons peuvent varier en fonction du modèle. Vérifiez votre modèle. 3. Appuy..

Français 27 - Page 97

Français 27 Avant de démarrer Mettez les vêtements pourvus de boutons ou de broderies sur l’envers • Si les fermetures à glissière des pantalons et vestes sont ouvertes lors du lavage, cela peut endommager le tambour. Les fermetures à glissière doivent être maintenues fermées à l’aide d’un fil. • Les lanières des vêtements risquent de s'emmêler avec le reste du linge. Nouez-les avant de lancer le programme. ÉTAPE 3 - Utilisez un filet à linge • Les soutiens-gorge (lavables à l'eau) doivent être placés dans un filet à linge. Les parties métalliques des sout..

Capsules de blanchisserie - Page 98

28 Français Avant de démarrer Avant de démarrer NOTE • Respectez les recommandations du fabricant de la lessive ; celles-ci ont été élaborées en fonction du poids du linge, du degré de salissure et de la dureté de l’eau de votre région. Si vous n'êtes pas sur de la dureté de l'eau, contactez une autorité locale pour l'eau. • N'utilisez pas de lessive qui a tendance à se durcir ou se solidifier. Cette lessive peut rester après le cycle de rinçage, bloquant l'évacuation. • Si trop de bulles se produisent pendant un cycle, un message ' Sud ' sera affiché. ATTENTION ..

Conseils d'utilisation du tiroir à lessive - Page 99

Français 29 Avant de démarrer Conseils d'utilisation du tiroir à lessive Le lave-linge dispose d'un distributeur à trois compartiments : le compartiment gauche pour le lavage principal, le compartiment du milieu pour les assouplissants, et le compartiment droit pour le lavage préliminaire. A 1. Compartiment de prélavage : Lessive pour le prélavage. 2. Compartiment de lavage principal : Mettez de la lessive de lavage principal, de l'adoucissant, de la lessive pour le trempage, de l'eau de javel et/ ou des détachants. 3. Compartiment pour adoucissant : Mettez des additifs tels qu'un a..

30 Français - Page 100

30 Français Avant de démarrer Avant de démarrer Pour introduire des agents de lavage dans le bac de distribution manuel 1. Ouvrez le tiroir à lessive en le faisant glisser. 2. Mettez de la lessive dans le compartiment de lavage principal tel qu'indiqué ou recommandé par le fabricant. Pour utiliser de la lessive liquide, consultez la page <30>. 3. Mettez de l'adoucissant dans le compartiment à adoucissant . Ne dépassez pas la ligne max . 4. Si vous souhaitez un prélavage, mettez de la lessive de prélavage dans le compartiment de prélavage tel qu'indiqué ou recommandé par l..

Français 31 - Page 101

Français 31 Avant de démarrer ATTENTION • Ne mettez pas de lessive en poudre dans le tiroir pour liquides. • L'adoucissant concentré doit être dilué dans l'eau avant de le mettre. • Ne mettez pas de lessive de lavage principal dans le compartiment à adoucissant . Pour une utilisation de détergents liquides (modèles applicables uniquement) A Insérez d'abord le réservoir pour liquide fourni dans le compartiment de lavage principal . Puis mettez de la lessive liquide dans le réservoir en-dessous de la ligne max (A) indiquée. NOTE • Insérez le guide de détergent liquide un..

Panneau de commande - Page 102

32 Français Fonctionnement Fonctionnement Panneau de commande WW91M7*****/WW81M7***** 01 02 03 07 05 06 12 11 09 08 10 04 WW90M7*****/WW80M7*****/WW9BM7***** 01 02 03 07 05 06 12 11 09 08 10 04 01 Sélecteur de programme Tournez le bouton pour sélectionner un programme. 02 Affichage L'affichage montre les informations de programme actuelles et le temps restant estimé, ou un code d'information quand un problème survient. Pour les touches et les icônes, reportez-vous à la page correspondante. 03 Temp. Appuyez pour changer la température de l'eau pour le programme actuel. Maintenez ap..

Fonctionnement - Page 103

Français 33 Fonctionnement 05 Essorage Appuyez pour changer la vitesse d'essorage pour le programme actuel. Les tours par minute (tpm) diffèrent selon le modèle. • Arrêt cuve pleine ( ): Le programme final de rinçage est interrompu de sorte que le linge reste dans l'eau. Pour essorer le linge, lancez un programme de vidange ou de rinçage. - Pour utiliser l'option Arrêt cuve pleine, appuyez plusieurs fois sur Essorage jusqu'à ce que tous les indicateurs numériques tpm s'éteignent. Non disponible pour le programme Vidange/Essorage. • Sans essorage( ): le tambour ne tourne pas a..

Fonctionnement - Page 104

34 Français Fonctionnement Fonctionnement 08 Anti-tache Appuyez pour activer/désactiver la fonction Anti-tache. Elle permet d'éliminer une grande diversité de taches résistantes. • Anti-tache aide à éliminer une grande diversité de taches résistantes. • Quand Anti-tache est sélectionné, le linge trempe complètement dans des bulles d'eau pour un lavage efficace. • Anti-tache est disponible en ajoutant 30 minutes à ces programmes : Coton , Synthétiques , Draps , Super Rapide et Anti-allergènes. 09 Smart Control Ce bouton permet d'activer ou de désactiver la fonction Sma..

Pour changer le programme quand l'appareil fonctionne - Page 105

Français 35 Fonctionnement Étapes simples pour démarrer WW91M7*****/WW81M7***** 2 1 6 5 4 3 WW90M7*****/WW80M7*****/WW9BM7***** 2 1 6 5 4 3 1. Appuyez sur Marche/Arrêt pour mettre le lave-linge en marche. 2. Sélectionnez un programme dans le panneau de programmes. 3. Changez les réglages du programme (Temp., Rinçage et Essorage) si nécessaire. 4. Pour ajouter une option, appuyez sur Options . Utilisez à nouveau le bouton pour choisir un élément préféré. 5. L'appareil propose trois boutons d'accès facile pour Anti-tache, Repassage Facile et Smart Control pour votre commodité...

Vue d'ensemble des programmes - Page 106

36 Français Fonctionnement Fonctionnement Vue d'ensemble des programmes Programmes standard Programme Description Charge maxi. (kg) Coton • Pour cotons, linge de lit, linge de table, sous- vêtements, serviettes ou chemises. Le temps de lavage et compteur de rinçage sont automatiquement réglés selon la charge. Max Coton • Performances optimales avec énergie réduite pour les tissus en cotons, linge de lit, linge de table, sous-vêtements, serviettes ou chemises. Pour faire des économies d'énergie, la température de lavage réelle peut être réduite par rapport à celle spéci..

Programmes Vapeur - Page 107

Français 37 Fonctionnement Programme Description Charge maxi. (kg) 15’ Express Pour les vêtements légèrement sales de moins de 2,0 kg que vous souhaitez laver rapidement. • Utilisez moins de 20 g de lessive. L'utilisation de plus de 20 g de lessive peut laisser des résidus de lessive. • Pour une lessive liquide, utilisez un maximum de 20 ml de lessive liquide. 2,0 Super Rapide • Rapidité du lavage en 39 minutes pour les articles quotidiens tels que les sous-vêtements et les chemises. • La durée du programme diffèrera selon les conditions d'alimentation de l'eau, et de la ..

Capteur de charge - Page 108

38 Français Fonctionnement Fonctionnement Options Option Description Son activé/ désactivé • Vous pouvez allumer ou éteindre le son du lave-linge. Lorsque cette fonction est réglée sur Off, l'alarme AddWash, la mélodie de l'achèvement du cycle et le bip d'alimentation ne sonnent pas. Cependant, les autres sons restent actifs. Prélavage • Cela ajoutera un cycle de lavage préliminaire avant le cycle de lavage principal. Intensif • Pour le linge très sale. Le temps de fonctionnement pour chaque programme est plus long que d'habitude. Arrêt Différé Vous pouvez programmer vo..

Fonctionnement - Page 109

Français 39 Fonctionnement Fonctions spéciales AddWash Lorsque le voyant AddWash s'allume, vous pouvez arrêter le fonctionnement du lave- linge et ajouter du linge ou de l'adoucissant dans le tambour. Le hublot Add Door s'ouvre à plus de 130° pour faciliter l'accès. 1. Appuyez sur le bouton Départ/Pause (Appuyer Pour Départ) pour arrêter le fonctionnement. 2. Appuyez sur la zone supérieure du hublot Add Door, jusqu'à ce que vous entendiez un « clic » indiquant le déverrouillage. Tirez sur la poignée du hublot Add Door pour l'ouvrir. 3. Ouvrez le hublot Add Door et ajoutez du ..

Fonctionnement - Page 110

40 Français Fonctionnement Fonctionnement ATTENTION • N'ouvrez pas le hublot Add Door si de la mousse s'est formée à l'intérieur du tambour et qu'elle se monte au-dessus du niveau du hublot Add Door. • N'essayez pas d'ouvrir le hublot Add Door tant que le lave-linge est en marche, sans avoir d'abord appuyé sur le bouton Départ/Pause (Appuyer Pour Départ) . Veuillez noter que le hublot Add Door peut être ouvert involontairement (sans appuyer sur le bouton Départ/Pause (Appuyer Pour Départ) ) lorsque le lavage est terminé. • N'ajoutez pas une charge excessive à travers le hu..

Fonctionnement - Page 111

Français 41 Fonctionnement Réglages Sécurité enfant Pour éviter les accidents des enfants, la fonction Sécurité enfant verrouille tous les boutons à l'exception de Marche/Arrêt . Pour activer Child Lock (Sécurité enfant) • Pour les modèles à bac de distribution manuel, maintenez simultanément enfoncées les touches - et + (de l’option Arrêt Différé) pendant 3 secondes. Ensuite, appuyez et maintenez enfoncé Départ/ Pause (Appuyer Pour Départ) pour activer. Le hublot se verrouille et l'indicateur de Sécurité enfant) s'allume. Pour désactiver temporairement la foncti..

Connexion Wi-Fi - Page 112

42 Français Fonctionnement Fonctionnement SmartThings Connexion Wi-Fi Sur votre smartphone, accédez aux Paramètres et allumez la connexion sans fil et sélectionnez un AP (Point d'accès). NOTE • Cet appareil est conçu uniquement pour usage domestique (classe B) et peut être utilisé dans toutes les zones résidentielles. • Cet appareil peut provoquer des interférences sans fil, et ni le fabricant ni l'installateur de cet appareil ne peuvent fournir une mesure de sécurité de quelque nature que ce soit. • Les méthodes de cryptage recommandées sont WPA/TKIP et WPA2/AES. Les ..

Fonctionnement - Page 113

Français 43 Fonctionnement NOTE • L'application SmartThings est disponible sur les appareils tiers avec Android OS 6.0 (Marshmallow) ou supérieur, les appareils Samsung avec Android OS 5.0 (Lollipop) ou supérieur et les périphériques iOS avec iOS 10.0 ou supérieur. (Pour les iPhones, il doit s'agir de l'iPhone 6 ou supérieur). L'application est optimisée pour les smartphones Samsung (Galaxy S et Note Series). • Certaines fonctions de l'application peuvent fonctionner différemment sur des dispositifs tiers. • L'application est susceptible d'être modifiée sans préavis pour ..

Fonctionnement - Page 114

44 Français Fonctionnement Fonctionnement SmartThings Catégorie Point de contrôle Description Surveillance Statut de lavage Vous pouvez vérifier le cycle actuel et ses options et le temps de cycle restant. Smart Control Le statut Smart Control est affiché pour le lave- linge. Contrôle automatique Utilisez ceci pour vérifier si le lave-linge fonctionne normalement. Contrôleur d'énergie Utilisez ceci pour surveiller l'état de consommation d'énergie. Contrôle Départ/Pause/Annuler Sélectionnez un programme et les options nécessaires, puis sélectionnez Départ/Pause/ Annuler p..

Fonctionnement - Page 115

Français 45 Fonctionnement Déclaration de logiciel open source Le logiciel inclus dans ce produit contient un logiciel de source libre. Vous pouvez obtenir l'intégralité du code source correspondant pour une période de trois ans après le dernier envoi de ce produit en adressant un e-mail à mailto:[email protected] Vous pouvez également obtenir l'intégralité du code source correspondant via un support physique tel qu'un CD-ROM ; un coût minimal sera alors demandé. L'URL suivante : http://opensource.samsung.com/opensource/SimpleConnectTP/seq/0 conduit à la page de téléch..

Rappel Nettoyage Tambour - Page 116

46 Français Maintenance Maintenance Gardez votre lave-linge propre pour éviter que les performances ne se détériorent et pour préserver le cycle de vie. Nettoyage Tambour Exécutez ce programme régulièrement pour nettoyer le tambour, et pour enlever les bactéries de celui-ci. Ce cycle permet d’éliminer les poussières accumulées autour du joint en caoutchouc de la porte. 1. Appuyez sur Marche/Arrêt pour mettre le lave-linge en marche. 2. Tournez le Sélecteur de programme pour sélectionner un Nettoyage Tambour . 3. Appuyez et maintenez enfoncé Départ/Pause (Appuyer Pour Dép..

Français 47 - Page 117

Français 47 Maintenance Smart Check Pour activer cette fonction, vous devez d'abord télécharger l'application Samsung Smart Washer dans le Play Store ou l' Apple Store , et l'installer sur un dispositif mobile disposant d'une fonction caméra. La fonction Smart Check doit être optimisée pour :Les séries Galaxy & iPhone (modèles applicables uniquement). 1. Lorsque le lave-linge détecte un problème à vérifier, un code d'information apparaît à l'écran. Pour entrer en mode Contrôle intelligent, maintenez enfoncée Rinçage et Essorage simultanément pendant 3 secondes. 2. Le..

Vidange d’urgence - Page 118

48 Français Maintenance Maintenance Vidange d’urgence Dans le cas d'une panne de courant, vidangez l'eau du tambour avant d'enlever le linge. 1. Coupez l'alimentation et débranchez le lave-linge de la prise électrique. 2. Appuyez doucement sur la zone supérieure du capot du filtre pour ouvrir. A 3. Placez un réservoir vide et assez grand autour du couvercle, et étirer le tube de vidange d'urgence autour du couvercle jusqu'au réservoir tout en tenant le capuchon du tube (A) . B 4. Ouvrez le capuchon du tube et laissez l'eau du Tuyau de Vidange d'urgence (B) s'écouler dans le rése..

Surface du lave-linge - Page 119

Français 49 Maintenance Nettoyage Surface du lave-linge Utilisez un chiffon doux avec un détergent ménager non-abrasif. Ne versez pas d’eau sur le lave-linge. Add Door A 1. Ouvrez le hublot Add Door. 2. Utilisez un chiffon humide pour nettoyer le hublot Add Door. - N'utilisez pas de produits de nettoyage. Cela pourrait entraîner une décoloration. - Faites preuve de prudence lors du nettoyage du joint en caoutchouc et du mécanisme de verrouillage (A) . - Dépoussiérez la zone du hublot régulièrement. 3. Essuyez et fermez le hublot Add Door jusqu'à entendre un « clic ». ATTENTIO..

50 Français - Page 120

50 Français Maintenance Maintenance Filtre fin Nettoyez le filtre fin du tuyau d'arrivée d'eau une ou deux fois par an. 1. Coupez le lave-linge et débranchez le cordon d'alimentation. 2. Fermez le robinet d'eau. 3. Dévissez et débranchez le tuyau d'arrivée d'eau situé à l’arrière du lave- linge. Couvrez le tuyau avec un chiffon pour éviter que l'eau ne se répande. 4. Utilisez des pinces pour retirer le filtre à maille de la vanne d'entrée. 5. Immergez le filtre à maille dans l'eau en veillant à ce que le raccord fileté soit lui aussi sous l'eau. 6. Séchez le filtre..

Français 51 - Page 121

Français 51 Maintenance Filtre de la pompe Il est conseillé de nettoyer le filtre de la pompe 5 ou 6 fois par an pour éviter qu'il ne se bouche. Un filtre de pompe bouche peut réduire l'effet des bulles. 1. Coupez le lave-linge et débranchez le cordon d'alimentation. 2. Vidangez l'eau restante dans le tambour. Consultez la section Vidange d’urgence. 3. Appuyez doucement sur la zone supérieure du capot du filtre pour ouvrir. 4. Tournez le bouton du filtre de la pompe vers la gauche, et vidangez l'eau restante. 5. Nettoyez le filtre de la pompe en utilisant des brosses douces. As..

Rinçage + Essorage - Page 122

52 Français Maintenance Maintenance Tiroir à lessive 1. Tout en abaissant la manette d'ouverture à l'intérieur du tiroir, faites glissez le tiroir. 2. Nettoyez les composants du tiroir dans de l'eau en utilisant une brosse douce. 3. Nettoyez le recoin du tiroir en utilisant une brosse douce. 4. Réinsérez le Bac à lessive liquide dans le compartiment. 5. Faites glisser le tiroir vers l'intérieur pour le fermer. NOTE Pour enlever la lessive restante, effectuez le programme Rinçage + Essorage , avec le tambour vide. WW91M740NOA_DC68-03889B_FR.indd 52 2018/2/1 19:30:47

..

Français 53 - Page 123

Français 53 Maintenance Maintenance Récupération après gel Le lave-linge peut geler quand la température tombe en-dessous de 0°C. 1. Coupez le lave-linge et débranchez le cordon d'alimentation. 2. Versez de l’eau chaude sur le robinet d'eau pour assouplir le tuyau d’arrivée d’eau. 3. Débranchez le tuyau d’arrivée d’eau et immergez-le dans de l’eau chaude. 4. Versez de l’eau chaude dans le tambour et laissez agir environ 10 minutes. 5. Raccordez le tuyau d’arrivée d’eau au robinet d'eau. NOTE Si le lave-linge ne fonctionne toujours pas normalement, répétez les ..

Points de contrôle - Page 124

54 Français Dépannage Dépannage Dépannage Points de contrôle Si vous rencontrez un problème avec votre lave-linge, vérifiez d'abord le tableau ci- dessous et essayez les suggestions proposées. Problème Action Ne démarre pas. • Assurez-vous que le lave-linge est branché. • Assurez-vous que la porte est bien fermée. • Assurez-vous que les robinets d'eau sont ouverts. • Appuyez et maintenez enfoncé Départ/Pause (Appuyer Pour Départ) pour démarrer le lave-linge. • Assurez-vous que Sécurité enfant n'est pas activé. • Avant que le lave-linge commence à se remplir,..

Français 55 - Page 125

Français 55 Dépannage Problème Action Vibrations ou bruits excessifs. • Assurez-vous que le lave-linge est installé sur un sol plat et solide et non glissant. Si le sol n'est pas plat, utilisez le pied de mise à niveau pour régler la hauteur du lave-linge. • Assurez-vous que les vis de transport ont été retirées. • Assurez-vous que le lave-linge n’est en contact avec aucun autre objet. • Assurez-vous que la charge de linge est bien équilibrée. • Le moteur peut faire du nuit en fonctionnement normal. • Des salopettes ou vêtements décorés de parties métalliques pe..

56 Français - Page 126

56 Français Dépannage Dépannage Problème Action Trop de mousse. • Assurez-vous de bien utiliser les types de lessives recommandés tel qu'approprié. • Utilisez de la lessive à haute efficacité (HE) pour éviter une quantité excessive de mousse. • Réduisez le volume de lessive pour l'eau douce, les petites charges ou les charges légèrement sales. • De la lessive non-HE n'est pas recommandée. Impossible de mettre de mettre plus de lessive. • Assurez-vous que le volume de lessive et d'adoucissant restant ne dépasse pas la limite. Le lave-linge s'arrête. • Branchez le..

Français 57 - Page 127

Français 57 Dépannage Problème Action Se remplit avec la mauvaise température d'eau. • Ouvrez complètement les deux robinets. • Assurez-vous que la sélection de température est correcte. • Assurez-vous que les tuyaux sont raccordés aux bons robinets. Vidangez les conduites d'eau. • Assurez-vous que le chauffe-eau est réglé de manière à fournir de l'eau chaude à 120 °F (49 °C) au robinet. De même, vérifiez la capacité du chauffe-eau et du taux de récupération. • Déconnectez les tuyaux et nettoyez le filtre à maille. Le filtre à maille peut être obstrué. ..

58 Français - Page 128

58 Français Dépannage Dépannage Problème Action Odeurs. • Une quantité excessive de mousse peut s'amasser dans les recoins peut provoquer des mauvaises odeurs. • Lancez des programmes de nettoyage pour assainir périodiquement. • Nettoyez le joint de la porte (diaphragme). • Séchez l'intérieur du lave-linge une fois un programme terminé. Aucune bulle apparente (Modèles Bubbleshot uniquement). • La surcharge peut filtrer les bulles. • Du linge extrêmement sale peut ne pas générer de bulles. Puis-je ouvrir le Add Door à tout moment ? • Le Add Door peut être unique..

Codes d'information - Page 129

Français 59 Dépannage Codes d'information En cas de dysfonctionnement de votre lave-linge, un code d'information peut apparaître sur l’écran. Vérifiez le tableau ci-dessous et essayez les suggestions. Code Action 4C L'eau n'arrive pas. • Assurez-vous que les robinets d'eau sont ouverts. • Assurez-vous que les tuyaux de vidange ne sont pas obstrués. • Assurez-vous que les robinets d'eau ne sont pas gelés. • Assurez-vous que le lave-linge fonctionne avec une pression d'eau suffisante. • Assurez-vous que le robinet d'eau froide et le robinet d'eau chaude sont bien raccord..

60 Français - Page 130

60 Français Dépannage Dépannage Code Action DC3 Le verrouillage/déverrouillage du hublot Add Door ne fonctionne pas correctement. • Arrêtez l'appareil et redémarrez le programme. • Si le code information reste, contactez un centre de service client. OC L'eau déborde. • Redémarrez après essorage. • Si le code information reste sur l'affichage, contactez un centre de service Samsung. LC, LC1 Vérifiez le tuyau de vidange. • Assurez-vous que l'extrémité du tuyau de vidange est placée sur le sol. • Assurez-vous que le tuyau de vidange n'est pas obstrué. • Si le code..

Français 61 - Page 131

Français 61 Dépannage Code Action HC Contrôle du chauffage de la température élevée • Si le code information reste, contactez un centre de service client. 1C Le capteur de niveau d'eau ne fonctionne pas correctement. • Essayez de couper et de redémarrer le programme. • Vérifiez le faisceau de câbles du capteur de niveau d'eau. • Si le code information reste, contactez un centre de service client. NOTE Quand le lave-linge affiche le code « 1C », il vidange pendant 3 minutes. Pendant ce temps, la touche Marche/Arrêt n’est pas fonctionnelle. 8C Le capteur MEMS ne foncti..

Tableau des symboles d’entretien des textiles - Page 132

64 Français Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques Tableau des symboles d’entretien des textiles Les symboles suivants offrent des conseils sur l’entretien des vêtements. Les symboles textile sont au nombre de quatre ; ils sont généralement énumérés dans l’ordre suivant : lavage, blanchiment, séchage et repassage et, au besoin, nettoyage à sec. L’utilisation de ces symboles garantit la cohérence des informations entre les fabricants de vêtements (articles domestiques ou importés). Observez les consignes associées à chaque..

Protection de l’environnement - Page 133

Français 65 Caractéristiques techniques Protection de l’environnement • Cet appareil a été fabriqué à partir de matériaux recyclables. Si vous souhaitez vous en séparer, veuillez respecter les normes locales en vigueur en matière de mise au rebut des déchets. Coupez le cordon d’alimentation de façon à ce que l’appareil ne puisse plus être raccordé à une source électrique. Retirez le hublot afin d’éviter que de jeunes enfants ou des animaux ne se retrouvent piégés dans l’appareil. • Ne dépassez pas les quantités de lessive préconisées par le fabricant de..

Fiche technique - Page 134

66 Français Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques Fiche technique « * » L'astérisque(s) signifie un modèle variable et peut varier de (0-9) ou (A-Z). Type Lave-linge à chargement frontal Nom du modèle WW9*M74**** WW9*M76**** Dimensions L600mm X P600mm X H850mm Pression de l'eau 50 kPa - 800 kPa Poids net 80 kg 83 kg Capacité de lavage et d’essorage 9,0 kg Consommation Lavage et chauffage 220 V 2000 W 240 V 2400 W Vitesses d’essorage 1400 tr/min 1600 tr/min Type Lave-linge à chargement frontal Nom du modèle WW8*M74**** WW8*M76**** Dimensions L600mm X P600mm..

Français 67 - Page 135

Français 67 Caractéristiques techniques A B C D E A 600 mm B 850 mm C 600 mm D 690 mm E 1190 mm NOTE La conception et le spécifications sont sujettes à changement sans avis préalable à des fins d'amélioration de la qualité. WW91M740NOA_DC68-03889B_FR.indd 67 2018/2/1 19:30:50

..

68 Français - Page 136

68 Français Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques Selon la réglementation (UE) n° 1061/2010 « * » L'astérisque(s) signifie un modèle variable et peut varier de (0-9) ou (A-Z). Samsung Nom du modèle WW9*M74**** WW8*M74**** Capacité kg 9,0 8,0 Classe énergétique A+++ A+++ Consommation d'énergie annuelle (Elle est basée sur les 220 cycles de lavage standard pour les programmes Coton standards à 60 °C et à 40 °C en charge pleine et en demi- charge, et sur la consommation des modes de mise sous et hors tension. La consommation d'énergie réelle dépendra de..

Informations sur les principaux programmes de lavage - Page 137

Français 69 Caractéristiques techniques Informations sur les principaux programmes de lavage Modèle Programme Température (°C) Capacité (kg) Durée du programme (min) Taux d'humidité résiduelle (%) Consommation d'eau (L/cycle) Consommation électrique (kWh/cycle) WW9*M74**** Coton 20 4,5 79 56 60 0,23 Coton 40 4,5 140 44 40 0,55 60 4,5 160 44 40 0,57 9,0 211 44 46 0,59 Synthétiques 40 4,0 134 35 66 0,68 WW8*M74**** Coton 20 4,0 79 56 53 0,22 Coton 40 4,0 135 44 33 0,51 60 4,0 150 44 33 0,51 8,0 211 44 40 0,51 Synthétiques 40 4,0 134 35 66 0,68 Les valeurs indiquée sur le tableau ..

70 Français - Page 138

70 Français Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques Selon la réglementation (UE) n° 1061/2010 « * » L’astérisque(s) signifie un modèle variable et peut varier de (0-9) ou (A-Z). Samsung Nom du modèle WW9*M76**** WW8*M76**** Capacité kg 9,0 8,0 Classe énergétique A+++ A+++ Consommation d'énergie annuelle (Elle est basée sur les 220 cycles de lavage standard pour les programmes Coton standards à 60 °C et à 40 °C en charge pleine et en demi- charge, et sur la consommation des modes de mise sous et hors tension. La consommation d'énergie réelle dépendra ..

Informations sur les principaux programmes de lavage - Page 139

Français 71 Caractéristiques techniques Informations sur les principaux programmes de lavage Modèle Programme Température (°C) Capacité (kg) Durée du programme (min) Taux d'humidité résiduelle (%) Consommation d'eau (L/cycle) Consommation électrique (kWh/cycle) WW9*M76**** Coton 20 4,5 79 54 60 0,23 Coton 40 4,5 140 44 40 0,52 60 4,5 160 44 40 0,57 9,0 211 44 46 0,60 Synthétiques 40 4,0 134 35 66 0,68 WW8*M76**** Coton 20 4,0 79 54 53 0,22 Coton 40 4,0 135 44 33 0,51 60 4,0 150 44 33 0,51 8,0 211 44 40 0,51 Synthétiques 40 4,0 134 35 66 0,68 Les valeurs indiquée sur le tableau ..

QUESTIONS OU COMMENTAIRES ? - Page 140

QUESTIONS OU COMMENTAIRES ? PAYS APPELEZ LE OU RENDEZ-VOUS SUR LE SITE NETHERLANDS 088 90 90 100 www.samsung.com/nl/support FRANCE 01 48 63 00 00 www.samsung.com/fr/support GERMANY 06196 9340275 [HHP] 06196 9340224 www.samsung.com/de/support BELGIUM 02-201-24-18 www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French) LUXEMBURG 261 03 710 www.samsung.com/be_fr/support DC68-03889B-00 WW91M740NOA_DC68-03889B_FR.indd 72 2018/2/1 19:30:51

..

WW9*M7*****/WW8*M7***** - Page 141

Waschmaschine Benutzerhandbuch WW9*M7*****/WW8*M7***** WW91M740NOA_DC68-03889B_DE.indd 1 2018/2/1 19:27:28

..

2 Deutsch - Page 142

2 Deutsch Inhalt Inhalt Sicherheitsinformationen 4 Wichtige Informationen zu den Sicherheitshinweisen 4 Wichtige Sicherheitssymbole 4 Wichtige Sicherheitsvorkehrungen 5 Hinweise zum WEEE-Zeichen 13 Installation 14 Das ist inbegriffen 14 Installationsanforderungen 16 Schrittweise Installation 18 Vor dem Start 26 Grundeinstellungen 26 Waschhinweise 26 Richtlinien Waschmittelbehälter 29 Betrieb 32 Bedienfeld 32 Einfache Schritte für den Start 35 Programmübersicht 36 Spezialfunktionen 39 Einstellungen 41 SmartThings 42 Wartung 46 Trommelreinigung 46 Smart Check 47 Notablauf 48 Reinigung 49 W..

Technische Daten - Page 143

Deutsch 3 Inhalt Technische Daten 64 Erklärung der Pflegesymbole 64 Entsorgung von Altgeräten 65 Lastenheft 66 Informationen zu den Hauptwaschprogrammen 69 Informationen zu den Hauptwaschprogrammen 71 WW91M740NOA_DC68-03889B_DE.indd 3 2018/2/1 19:27:28

..

Wichtige Informationen zu den Sicherheitshinweisen - Page 144

4 Deutsch Sicherheitsinformationen Sicherheitsinformationen Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihrer neuen Samsung Waschmaschine. Diese Anleitung enthält wichtige Informationen über die Installation, den Gebrauch und die Pflege Ihrer Waschmaschine. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung in Ruhe durch – nur so können Sie von den vielfältigen Funktionen und Vorteilen Ihrer Waschmaschine profitieren. Wichtige Informationen zu den Sicherheitshinweisen Lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, damit Sie verstehen, wie die umfangreichen Features und Funktionen Ihres ..

Wichtige Sicherheitsvorkehrungen - Page 145

Deutsch 5 Sicherheitsinformationen Diese Warnzeichen sollen Sie und andere vor Verletzungen schützen. Bitte halten Sie sie genau ein. Bewahren Sie dieses Handbuch als künftige Referenz an einem sicheren Ort auf, nachdem Sie es gelesen haben. Lesen Sie alle Anweisungen aufmerksam durch, ehe Sie Ihre Waschmaschine benutzen. Wie bei jedem Gerät, das mit elektrischem Strom betrieben wird, gibt es gewisse Gefahren. Für den sicheren Betrieb dieses Geräts machen Sie sich mit der Bedienung vertraut und benutzen es mit entsprechender Vorsicht. Wichtige Sicherheitsvorkehrungen WARNUNG Um das Ris..

Wichtige Warnhinweise für die Installation - Page 146

6 Deutsch Sicherheitsinformationen Sicherheitsinformationen 5. Es muss das mit dem Gerät mitgelieferte neue Schlauchset verwendet werden. Das alte Schlauchset darf nicht wiederverwendet werden. 6. Bei Geräten mit Lüftungsöffnungen an der Basis dürfen die Öffnungen nicht durch Teppiche blockiert werden. 7. Zur Verwendung in Europa: Kinder unter 3 Jahren müssen ferngehalten werden, außer wenn sie ständig beaufsichtigt werden. VORSICHT 8. Um gefahren aufgrund vom unbeabsichtigtem Verstellen des Wärmeschutzes zu vermeiden, darf dieses Gerät nicht durch ein externes Schaltgerät, etwa..

Sicherheitsinformationen - Page 147

Deutsch 7 Sicherheitsinformationen Halten Sie sämtliches Verpackungsmaterial von Kindern fern, da diese gefährlich sein können. • Wenn ein Kind eine Tüte über den Kopf zieht, kann es ersticken. Wenn das Gerät oder das Netzkabel beschädigt ist, wenden Sie sich an Ihr nächstgelegenes Servicezentrum. Das Gerät muss fachgerecht geerdet werden. Erden Sie das Gerät nicht an einer Gasleitung, einem Kunststoffwasserrohr oder einer Telefonleitung. • Andernfalls drohen Stromschläge, Selbstentzündung, Explosionen oder Probleme mit dem Gerät. • Stecken Sie das Netzkabel nicht in eine..

Vorsichtshinweise für die Installation - Page 148

8 Deutsch Sicherheitsinformationen Sicherheitsinformationen Vorsichtshinweise für die Installation VORSICHT Dieses Gerät muss so aufgestellt werden, dass der Netzstecker zugänglich ist. • Andernfalls kann es durch Leckströme zu Stromschlägen oder Selbstentzündung kommen. Stellen Sie das Gerät auf einem ebenen, festen Untergrund auf, der ausreichend tragfähig ist. • Andernfalls können anormale Vibrationen, Bewegungen, Lärm oder Probleme mit dem Gerät entstehen. Wichtige Warnhinweise für die Nutzung WARNUNG Ziehen Sie bei einer Überflutung der Waschmaschine sofort den Netzst..

Sicherheitsinformationen - Page 149

Deutsch 9 Sicherheitsinformationen Legen Sie Ihre Hand nicht unter die Waschmaschine, während diese in Betrieb ist. • Es besteht Verletzungsgefahr. Fassen Sie den Netzstecker nicht mit nassen Händen an. • Es besteht Stromschlaggefahr. Schalten Sie die laufende Waschmaschine nicht aus, indem Sie den Stecker aus der Netzsteckdose ziehen. • Beim Wiederanstecken des Steckers kann es zu Funkenschlag und dadurch zu Stromschlägen oder Selbstentzündung kommen. Kinder und ältere Menschen dürfen diese Waschmaschine nur unter Aufsicht bedienen. Lassen Sie Kinder nicht in oder auf die Wasch..

Vorsichtshinweise für die Nutzung - Page 150

10 Deutsch Sicherheitsinformationen Sicherheitsinformationen Vorsichtshinweise für die Nutzung VORSICHT Wenn die Waschmaschine mit Fremdstoffen wie z. B. Reinigungsmittel, Schmutz, Lebensmittelreste usw. verschmutzt ist, ziehen Sie den Netzstecker und reinigen Sie die Waschmaschine mit einem feuchten, weichen Tuch. • Andernfalls kann es zu Verfärbungen, Verformungen, Beschädigung oder Rostbildung kommen. Hohe mechanische Belastung kann die Glasscheibe an der Waschmaschinefront brechen lassen. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie die Waschmaschine benutzen. • Glasscherben können Verletzung..

Sicherheitsinformationen - Page 151

Deutsch 11 Sicherheitsinformationen Die Verwendung für gewerbliche Zwecke wird als Missbrauch des Produkts eingestuft. In diesem Fall fällt das Gerät nicht mehr unter die Standardgarantie von Samsung, und Samsung übernimmt keine Haftung für Fehlfunktionen oder Schäden, die auf solchem Missbrauch zurückzuführen sind. Stellen Sie sich nicht auf das Gerät und stellen Sie keine Gegenstände (wie z. B. brennende Kerzen oder Zigaretten, Geschirr, Wäsche, Chemikalien, Metallgegenstände usw.) auf das Gerät. • Andernfalls drohen Stromschläge, Selbstentzündung, Probleme mit dem Gerät..

Sicherheitsinformationen - Page 152

12 Deutsch Sicherheitsinformationen Sicherheitsinformationen Geben Sie keine anderen Objekte als Wäschestücke (wie z. B. Schuhe, Lebensmittelreste, Haustiere usw.) in die Waschmaschine. • Andernfalls kann die Waschmaschine durch anormale Vibrationen beschädigt werden, oder es können, im Falle von Haustieren, schwere oder tödliche Verletzungen verursacht werden. Drücken Sie nicht mit spitzen Gegenständen (z. B. Nadeln, Messern, Fingernägeln usw.) auf die Tasten. • Andernfalls drohen Stromschläge oder Verletzungen. Waschen Sie keine Wäschestücke, die mit Öl, Crème oder Lotion..

Wichtige Warnhinweise für die Reinigung - Page 153

Deutsch 13 Sicherheitsinformationen Passen Sie auf, dass sich keine Finger von Kindern in der Tür befinden, wenn Sie sie schließen. • Eine Nichtbefolgung kann zu Leckagen führen. Wichtige Warnhinweise für die Reinigung WARNUNG Reinigen Sie das Gerät nicht, indem Sie es direkt mit Wasser einsprühen. Verwenden Sie kein stark säurehaltiges Reinigungsmittel. Benzen, Verdünnungsmittel oder Alkohol dürfen nicht für die Reinigung des Gerätes verwendet werden. • Andernfalls drohen Verfärbungen, Verformungen, Beschädigungen, Stromschläge oder Selbstentzündung. Trennen Sie das Ger..

Das ist inbegriffen - Page 154

14 Deutsch Installation Installation Bitte lesen Sie sich die Anleitung sorgfältig durch, um eine ordnungsgemäße Installation der Waschmaschine zu gewährleisten und Unfälle beim Wäschewaschen zu vermeiden. Das ist inbegriffen Stellen Sie sicher, dass alle Teile in der Produktpackung inbegriffen sind. Wenn Sie ein Problem mit der Waschmaschine oder den Teilen haben, wenden Sie sich an ein lokales Samsung-Kundendienstzentrum oder den Händler. 12 06 08 07 03 04 05 09 11 10 01 02 01 Entriegelungshebel 02 Waschmittelbehälter 03 Bedienfeld 04 Gerätetür 05 Waschtrommel 06 Pumpenfilter 0..

Installation - Page 155

Deutsch 15 Installation Schraubenschlüssel Abdeckkappen Schlauchführung Kaltwasserschlauch Warmwasserschlauch Fach für Flüssigwaschmittel (Nur geeignete Modelle) Deckelstutzen HINWEIS • Abdeckkappen: Die Anzahl der mitgelieferten Abdeckkappen (3 bis 6) ist abhängig vom jeweiligen Modell. • Warmwasserschlauch: Nur geeignete Modelle. • Fach für Flüssigwaschmittel: Nur geeignete Modelle. WW91M740NOA_DC68-03889B_DE.indd 15 2018/2/1 19:27:30

..

Installationsanforderungen - Page 156

16 Deutsch Installation Installation Installationsanforderungen Stromnetz und Erdung • AC 220V-240 V / 50 Hz, abgesichert mit Schmelzsicherung oder Schutzschalter • Gesonderter Netzabschnitt ausschließlich für Ihre Waschmaschine Für eine ordnungsgemäße Erdung verfügt Ihre Waschmaschine über ein Netzkabel mit einem Schutzleiter, den Sie mit einer ordnungsgemäß installierten Schutzkontakt-Steckdose verbinden. Fragen Sie einen ausgebildeten Elektriker oder Servicetechniker, falls Sie sich bezüglich der Erdung nicht sicher sind. Nehmen Sie keine Veränderungen an dem mitgelieferte..

Installation - Page 157

Deutsch 17 Installation Aufstellung Beste Leistung erzielen Sie nur, wenn Sie Ihre Waschmaschine auf einem soliden Untergrund aufstellen. Holzböden müssen möglicherweise verstärkt werden, um Vibrationen und/oder ungleichmäßige Belastungen zu verhindern. Teppiche und weiche Bodenplatten sind nicht sehr vibrationsresistent und führen dazu, dass sich die Waschmaschine beim Schleudern leicht bewegt. VORSICHT Stellen Sie Ihre Waschmaschine niemals auf einer erhöhten Plattform oder einer schlecht abgestützten Konstruktion auf. Wassertemperatur Stellen Sie Ihre Waschmaschine nicht in Bere..

SCHRITT 1 - Einen Standort wählen - Page 158

18 Deutsch Installation Installation Schrittweise Installation SCHRITT 1 - Einen Standort wählen Standortvoraussetzungen: • Fester, ebener Untergrund ohne Teppich oder Bodenbelag, der die Entlüftung behindert • Nicht in direktem Sonnenlicht • Für Belüftung und Verkabelung geeigneter Raum • Die Umgebungstemperatur ist immer höher als der Gefrierpunkt (0 ˚C) • Nicht in der Nähe von Wärmequellen SCHRITT 2 - Transportsicherungen entfernen Die Produktverpackung auspacken und alle Transportsicherungen entfernen. 1. Lösen Sie mit dem mitgelieferten Spanner alle Transportsicherun..

Entfernen Sie nicht die - Page 159

Deutsch 19 Installation A 3. Schließen Sie alle Kunststoff- Schraubverschlüsse auf der Rückseite der Waschmaschine. VORSICHT Entfernen Sie nicht die Schraube (A) , die die Schlauchschelle fixiert. WARNUNG Verpackungsmaterial kann für Kinder gefährlich sein. Entsorgen Sie jegliches Verpackungsmaterial (Kunststoffbeutel, Styropor usw.) außerhalb der Reichweite von Kindern. WW91M740NOA_DC68-03889B_DE.indd 19 2018/2/1 19:27:32

..

Schließen Sie den Zuwasserschlauch am - Page 160

20 Deutsch Installation Installation SCHRITT 3 - Stellfüße ausrichten 1. Schieben Sie die Waschmaschine vorsichtig an die gewünschte Stelle. Übermäßige Kraft kann die Stellfüße beschädigen. 2. Stellen Sie die Waschmaschine gerade auf, indem Sie manuell die Stellfüße ausrichten. 3. Nach Abschluss der Ausrichtung ziehen Sie die Muttern mithilfe des Spanners fest. SCHRITT 4 - Den Wasserschlauch anschließen Der mitgelieferte Schlauchadapter kann sich je nach Modell unterscheiden. Dieser Schritt führt Sie durch den Anschluss des Steckverbinder-Adapters. Wenn Ihnen der Adapter mit Sc..

Installation - Page 161

Deutsch 21 Installation  C 3. Halten Sie den Adapter fest und drehen Sie Teil (C) in Pfeilrichtung, um es um 5 mm zu lösen (*). C 4. Führen Sie den Adapter in den Wasseranschluss ein und ziehen Sie die Schrauben fest, während Sie den Adapter anheben. 5. Drehen Sie Teil (C) in Pfeilrichtung, um ihn festzuziehen. E 6. Während Teil (E) heruntergedrückt wird, schließen Sie den Zuwasserschlauch an den Adapter an. Lassen Sie dann Teil (E) los. Der Schlauch rastet mit einem Klickgeräusch im Adapter ein. 7. Wenn Sie einen Wasserhahn mit Schraubklemmen verwenden, nutzen Sie den mitgeliefer..

Installation - Page 162

22 Deutsch Installation Installation 8. Verbinden Sie das andere Ende des Zuwasserschlauchs mit dem Eintrittsventil auf der Rückseite der Waschmaschine. Drehen Sie den Schlauch im Uhrzeigersinn, um ihn festzuziehen. 9. Öffnen Sie den Wasseranschluss und überprüfen Sie, ob sich Lecks um die Anschlussbereich herum befinden. Tritt an einer dieser Stellen Wasser aus, so wiederholen Sie die genannten Schritte. WARNUNG Wenn es zu einem Wasserleck gekommen ist, halten Sie die Waschmaschine an und trennen Sie sie von der Stromzufuhr. Wenden Sie sich dann an ein lokales Samsung- Kundendienstzen..

Für Modelle mit einem zusätzlichen Warmwasseranschluss: - Page 163

Deutsch 23 Installation Für Modelle mit einem zusätzlichen Warmwasseranschluss: 1. Verbinden Sie das rote Ende des Zuwasserschlauchs mit dem Warmwasseranschluss auf der Rückseite der Waschmaschine. 2. Verbinden Sie das andere Ende des Zuwasserschlauchs mit dem Warmwasseranschluss. AquaSchlauch (nur geeignete Modelle) A Der Wasserschlauch warnt Benutzer vor der Gefahr eines Wasserlecks. Er spürt, wenn Wasser fließt, und die mittlere Anzeige (A) wird im Falle eines Lecks rot. WW91M740NOA_DC68-03889B_DE.indd 23 2018/2/1 19:27:33

..

SCHRITT 5 - Positionierung des Abwasserschlauchs - Page 164

24 Deutsch Installation Installation SCHRITT 5 - Positionierung des Abwasserschlauchs Der Abwasserschlauch kann auf drei unterschiedliche Arten angeordnet werden:  A Schlauch in ein Spülbecken hängen Hängen Sie den Abwasserschlauch in einer Höhe von 60 bis 90 cm (*) über dem Boden. Damit das Schlauchende gekrümmt bleibt, setzen Sie das Schlauchende in die mitgelieferte Kunststoff-Schlauchführung (A) ein. Sichern Sie die Führung an der Wand mithilfe eines Hakens, um einen stabilen Ablauf zu gewährleisten.  Schlauch in ein Abflussrohr einleiten Das Abflussrohr muss zwischen 6..

SCHRITT 6 - Die Waschmaschine einschalten - Page 165

Deutsch 25 Installation Schlauch mit Anschluss am Abflussrohr verbinden Verbinden Sie den Abwasserschlauch mit dem Anschlussstück (Siphon) des AbFLussrohrs unterhalb der Spüle. Das Ende des Abwasserschlauchs muss mindestens 24 in. (60 cm) über dem Fußboden liegen. (*) : 24 in. (60 cm) SCHRITT 6 - Die Waschmaschine einschalten Stecken Sie das Netzkabel in eine AC 220-240 V / 50Hz-Steckdose, die durch eine Sicherung oder einen Schutzschalter abgesichert ist. Drücken Sie die Ein/Aus -Taste auf der Waschmaschine. WW91M740NOA_DC68-03889B_DE.indd 25 2018/2/1 19:27:33

..

Leeren Sie alle Taschen Ihrer Wäschestücke - Page 166

26 Deutsch Vor dem Start Vor dem Start Grundeinstellungen Durchführen der Kalibrierung (empfohlen) Mit der Kalibrierung wird eine korrekte und präzise Gewichtserkennung durch das Gerät gewährleistet. Vergewissern Sie sich, dass die Waschtrommel leer ist, bevor Sie die Kalibrierung durchführen. 1. Schalten Sie die Waschmaschine ab und dann wieder an. 2. Halten Sie Temp. (Temperatur) und Uitgesteld Einde (Programm-Ende) (oder Temp. (Temperatur) und Uitgesteld Einde (Programm-Ende)+ ) gleichzeitig drei Sekunden lang gedrückt, um in den Kalibrierungsmodus zu gelangen. Es erscheint die Mel..

Vor dem Start - Page 167

Deutsch 27 Vor dem Start Ziehen Sie Kleidungsstücke mit Knöpfen oder Stickereien auf links, ehe Sie sie waschen • Falls die Reißverschlüsse von Hosen und Jacken beim Waschen geöffnet sind, kann die Trommel beschädigt werden. Schließen Sie Reißverschlüsse vor dem Waschen. • Kleidungsstücke mit langen Bändern können sich in anderen Wäschestücken verfangen. Vergessen Sie nicht, solche Bänder vor dem Waschen zu befestigen. SCHRITT 3 - Ein Waschnetz verwenden • BHs (sofern waschbar) müssen in ein Waschnetz gesteckt werden. Die metallischen Teile von BHs können durchbrechen..

Vor dem Start - Page 168

28 Deutsch Vor dem Start Vor dem Start HINWEIS • Befolgen Sie die Anweisungen des Waschmittelherstellers in Bezug auf das Gesamtgewicht der zu waschenden Schmutzwäsche, sowie des Verschmutzungs- und Wasserhärtegrads in Ihrer Gegend. Wenn Sie sich bei der Wasserhärte nicht sicher sind, wenden Sie sich an Ihr örtliches Wasseramt. • Verwenden Sie kein Waschmittel, das zu Verhärtung oder Verfestigung neigt. Dieses Waschmittel kann nach dem Spülzyklus zurückbleiben und den Abfluss blockieren. • Wenn während eines Arbeitsgangs zu viele Blasen entstehen, wird die Meldung ' Sud ' ang..

Richtlinien Waschmittelbehälter - Page 169

Deutsch 29 Vor dem Start Richtlinien Waschmittelbehälter Die Waschmaschine verfügt über ein Waschmittelfach mit drei Kammern: die linke Kammer ist für die Hauptwäsche, die mittlere für Weichspüler und die rechte für die Vorwäsche gedacht. A 1. Waschmittelfach Vorwäsche : Geben Sie Vorwaschmittel hinzu. 2. Waschmittelfach Hauptwäsche : Füllen Sie Waschmittel, Wasserenthärter, Einweichmittel, Bleiche und/oder Fleckentferner ein. 3. Waschmittelfach Weichspüler : Füllen Sie Zusätze wie Weichspüler ein. Überschreiten Sie nicht die Maximallinie (A) . VORSICHT • Öffnen Sie das..

Vor dem Start - Page 170

30 Deutsch Vor dem Start Vor dem Start Zum Einfüllen von Waschmittel in den manuellen Dosierer 1. Ziehen Sie das Waschmittelfach auf. 2. Füllen Sie Waschmittel in das Waschmittelfach Hauptwäsche wie gezeigt oder vom Hersteller empfohlen ein. Für die Verwendung von Flüssigwaschmittel siehe Seite <30>. 3. Füllen Sie Weichspüler in das Waschmittelfach Weichspüler ein. Überschreiten Sie nicht die Maximallinie . 4. Wenn Sie vorwaschen möchten, füllen Sie Waschmittel in das Waschmittelfach Vorwäsche wie gezeigt oder vom Hersteller empfohlen ein. 5. Schließen Sie das Waschmittel..

Vor dem Start - Page 171

Deutsch 31 Vor dem Start VORSICHT • Füllen Sie kein Pulverwaschmittel in das Flüssigwaschmittelfach ein. • Konzentrierter Weichspüler muss vor der Verwendung mit Wasser verdünnt werden. • Füllen Sie kein Waschmittel in das Weichspülerfach ein. Manuelle Verwendung von Flüssigwaschmittel (gilt nur für bestimmte Modelle) A Stecken Sie zunächst den Flüssigwaschmittelbehälter in das Waschmittelfach Hauptwäsche ein. Füllen Sie dann Flüssigwaschmittel bis unter die Maximallinie (A) in den Behälter ein. HINWEIS • Legen Sie die Flüssigwaschmittelführung ein, nachdem Sie die ..

32 Deutsch - Page 172

32 Deutsch Betrieb Betrieb Bedienfeld WW91M7*****/WW81M7***** 01 02 03 07 05 06 12 11 09 08 10 04 WW90M7*****/WW80M7*****/WW9BM7***** 01 02 03 07 05 06 12 11 09 08 10 04 01 Programmwahlschalter Drehen Sie den Wahlschalter, um ein Programm auszuwählen. 02 Anzeige Das Display zeigt die aktuellen Programminformationen und die geschätzte verbleibende zeit oder einen Informationscode an, wenn ein Problem auftritt. Informationen zu Schaltflächen und Symbolen finden Sie auf der entsprechenden Seite. 03 Temp. (Temperatur) Drücken Sie hier, um die Wassertemperatur für das aktuelle Programm zu..

Deutsch 33 - Page 173

Deutsch 33 Betrieb 05 Centrifugeren (Schleudern) Drücken Sie hier, um die Drehgeschwindigkeit für das aktuelle Programm zu ändern. Die Umdrehungen pro Minute (U/min.) unterscheiden sich je nach Modell. • Spülstopp( ): Der abschließende Spülzyklus wird ausgesetzt, sodass die Wäsche im Wasser verbleibt. Lassen Sie zum Herausnehmen der Wäsche das Abpump- oder Schleuderprogramm laufen. - Um die Option Spülstopp zu verwenden, drücken Sie wiederholt Schleudern, bis alle angezeigten Zahlen über U/min abschalten. Ist für den Arbeitsgang ZWIEREN/AFPOMPEN (ABPUMPEN/ SCHLEUDERN) nicht ve..

34 Deutsch - Page 174

34 Deutsch Betrieb Betrieb 08 Bubble Soak (Flecken Intensiv) Drücken Sie, um die Funktion Bubble Soak (Flecken Intensiv) zu aktivieren/deaktivieren. Diese hilft, vielerlei hartnäckiger Flecken zu entfernen. • Mit Bubble Soak (Flecken Intensiv) können vielerlei hartnäckige Flecken entfernt werden. • Bei aktivierter Bubble Soak (Flecken Intensiv) wird die Wäsche zum gründlichen Waschen gründlich in Wasserblasen eingeweicht. • Bubble Soak (Flecken Intensiv) ist bei diesem Arbeitsgang verfügbar und verlängert ihn bis zu 30 Minuten: KATOEN (BAUMWOLLE) , SYNTHETISCH (PFLEGELEICHT) ..

Das Programm während des Betriebs ändern - Page 175

Deutsch 35 Betrieb Einfache Schritte für den Start WW91M7*****/WW81M7***** 2 1 6 5 4 3 WW90M7*****/WW80M7*****/WW9BM7***** 2 1 6 5 4 3 1. Drücken Sie die Ein/Aus -Taste der Waschmaschine. 2. Wählen Sie im Bedienfeld für den Arbeitsgang einen Arbeitsgang aus. 3. Ändern Sie die Programmeinstellungen (Temp. (Temperatur), Spoelen (Spülen) und Centrifugeren (Schleudern)) nach Bedarf. 4. Drücken Sie für die Änderung einer Option auf Opties (Optionen) . Drücken Sie die Taste erneut, um eine bevorzugte Einstellung auszuwählen. 5. Die Maschine stellt drei leicht zu erreichende Tasten für..

Programmübersicht - Page 176

36 Deutsch Betrieb Betrieb Programmübersicht Standardprogramme Zyklus Beschreibung Max. Wäschemenge (kg) KATOEN (BAUMWOLLE) • Für Baumwolle, Bettwäsche, Tischtücher, Unterwäsche, Handtücher oder Hemden. Die Waschzeit und die Anzahl der Spülgänge werden automatisch je nach Beladung eingestellt. Max KATOEN (BAUMWOLLE) • Optimale Leistung mit weniger Energie für Baumwollgewebe, Bettwäsche, Tischtücher, Unterwäsche, Handtücher oder Hemden. Zur Energieeinsparung kann die tatsächliche Waschtemperatur niedriger als angegeben sein. Max SYNTHETISCH (PFLEGELEICHT) • Für Blusen o..

Stoom Programma's (Mit Dampf) - Page 177

Deutsch 37 Betrieb Zyklus Beschreibung Max. Wäschemenge (kg) SUPER SPEED • Schnelle Erledigung der täglichen Wäsche innerhalb von 39 Minuten für tägliche Kleidung wie Unterwäsche und Hemden. • Die Zykluszeit ist abhängig von den Wasserzufuhrbedingungen, der Beladung und der Wäscheart unterschiedlich. 5,0 SUPER ECOWAS (ENERGIE SPAREN) • Die niedrige Temperatur des Programms „Schaum Aktiv“ trägt zum Energiesparen bei. 4,0 WOL (WOLLE) • Speziell für maschinengeeignete Wolle bei Ladungen mit weniger als 2,0 kg. • Der Wollwaschgang wäscht mithilfe ruhiger Bewegungen und ..

Uitgesteld Einde (Programm-Ende) - Page 178

38 Deutsch Betrieb Betrieb Optionen Option Beschreibung Ton Ein-/ Ausschalten • Sie können den Ton der Waschmaschine ein- oder ausschalten. Wenn diese Funktion auf Aus gestellt ist, ertönen der AddWash-Alarm, die Melodie für den Abschluss des Arbeitsgangs, und der Ausschaltton nicht. Allerdings bleiben die anderen Töne aktiv. Vorwäsche • Es wird ein Vorwaschgang vor dem Hauptwaschgang eingefügt. Intensiv • Für stark verschmutzte Wäsche. Die Betriebszeit für jedes Programm ist länger als normal. Uitgesteld Einde (Programm-Ende) Sie können eine Zeit innerhalb von 1 (60 Min.) ..

Spezialfunktionen - Page 179

Deutsch 39 Betrieb Spezialfunktionen AddWash Wenn die AddWash-Anzeige eingeschaltet ist, können Sie die Maschine anhalten und zusätzliche Wäsche oder Weichspüler in die Trommel geben. Die Add Door öffnet sich zu Ihrer Bequemlichkeit um mehr als 130°. 1. Drücken Sie die Start/Pause (Stopp zu Start) -Taste, um den Waschgang anzuhalten. 2. Drücken Sie zum Entriegeln im oberen Bereich auf die Add Door, bis Sie ein Klicken hören. Ziehen Sie zum Öffnen am Griff der Add Door. 3. Öffnen Sie die Add Door und geben Sie zusätzliche Wäsche oder Weichspüler in die Trommel. 4. Drücken Sie ..

40 Deutsch - Page 180

40 Deutsch Betrieb Betrieb VORSICHT • Öffnen Sie die Add Door nicht, wenn sich im Inneren der Trommel bis über die Add Door hinaus Ablagerungen gebildet haben. • Versuchen Sie nicht, die Add Door im Betrieb zu öffnen, ohne vorher auf die Taste Start/Pause (Stopp zu Start) zu drücken. Bitte beachten Sie, dass sich die Add Door unbeabsichtigt öffnen kann (ohne auf Start/Pause (Stopp zu Start) zu drücken), wenn das Waschen beendet ist. • Geben Sie nicht zu viel Wäsche durch die Add Door. Die Waschleistung kann beeinträchtigt werden. • Verwenden Sie den unteren Bereich der Add D..

Einstellungen - Page 181

Deutsch 41 Betrieb Einstellungen Kindersicherung Um Kinder vor Verletzungen zu schützen, können Sie mit der Kindersicherung alle Tasten bis auf die Ein/Aus sperren. So aktivieren Sie die Kindersicherung • Zu den Modellen mit manuellem Dosierer, drücken und halten Sie 3 Sekunden lang gleichzeitig - und + (der Option Uitgesteld Einde (Programm-Ende)) gedrückt. Dann drücken und halten Sie Start/Pause (Stopp zu Start) gedrückt, um sie zu aktivieren. Die Anzeige Türverriegelung und Kindersicherung leuchtet auf. So deaktivieren Sie die Kindersicherung vorübergehend Zu den Modellen mit m..

WLAN-Verbindung - Page 182

42 Deutsch Betrieb Betrieb SmartThings WLAN-Verbindung Gehen Sie auf Ihrem Smartphone zu den Einstellungen, schalten Sie die drahtlose Verbindung ein und wählen Sie einen AP (Access Point). HINWEIS • Dieses Gerät ist nur für den Hausgebrauch (Klasse B) ausgelegt und kann in allen Wohngebieten verwendet werden. • Dieses Gerät kann Funkstörungen verursachen, und weder der Hersteller noch der Installateur dieses Geräts können dagegen irgendeine Art Sicherheitsmaßnahme liefern. • Empfohlene Verschlüsselungsmethoden sind WPA/TKIP und WPA2/AES. Neu entwickelte oder nicht genehmigte..

Deutsch 43 - Page 183

Deutsch 43 Betrieb Anmelden Sie müssen sich zuerst mit Ihrem Samsung-Account bei SmartThings anmelden. Um einen neuen Samsung-Account zu erstellen, folgen Sie den Anweisungen auf der App. Um Ihren Account zu erstellen, benötigen Sie keine separate App. HINWEIS Falls Sie bereits einen Samsung-Account haben, verwenden Sie diesen Account, um sich anzumelden. Ein registrierter Benutzer eines Samsung-Smartphones wird automatisch angemeldet. So registrieren Sie Ihr Gerät auf SmartThings 1. Vergewissern Sie sich, dass Ihr Smartphone mit einem drahtlosen Netzwerk verbunden ist. Falls nicht gehen..

** Nur indikative Ergebnisse. - Page 184

44 Deutsch Betrieb Betrieb SmartThings Kategorie Kontrollpunkt Beschreibung Überwachung Waschstatus Sie können den aktuellen Arbeitsgang und seine Optionen sowie die verbleibende Zeit für den Arbeitsgang überprüfen. Smart Control Der Smart Control Status für die Waschmaschine wird angezeigt. Selbstdiagnose Verwenden Sie diese Option, um zu überprüfen, ob die Waschmaschine normal arbeitet. Energieüberwachung Verwenden Sie diese Option, um den Energieverbrauchsstatus zu überwachen. Steuerung Start/Pause/Abbrechen Wählen Sie einen Arbeitsgang und die notwendigen Optionen aus, und w..

Open Source-Ankündigung - Page 185

Deutsch 45 Betrieb Open Source-Ankündigung Die in diesem Produkt verwendete Software enthält Open Source-Code. Für einen Zeitraum von drei Jahren nach der letzten Auslieferung dieses Produkts können Sie den entsprechenden Quellcode vollständig erhalten, indem Sie eine E-Mail an mailto:oss. [email protected] senden. Sie können sich den entsprechenden Quellcode aber auch vollständig auf einem Speichermedium wie einer CD-ROM zusenden lassen. Hierfür wird allerdings eine geringfügige Gebühr erhoben. Die URL http://opensource.samsung.com/opensource/SimpleConnectTP/seq/0 führt zur Do..

Erinnerung ECO TROMMELREINIGING (TROMMELREINIGUNG) - Page 186

46 Deutsch Wartung Wartung Halten Sie die Waschmaschine sauber, um schlechtere Leistungen zu vermeiden und die Lebensdauer zu erhalten. Trommelreinigung Führen Sie dieses Programm regelmäßig durch, um die Trommel zu reinigen und Bakterien aus ihr zu entfernen. Dieser Arbeitsgang entfernt auch angesammelten Schmutz von der Gummidichtung der Tür. 1. Drücken Sie die Ein/Aus -Taste der Waschmaschine. 2. Drehen Sie den Programmwahlschalter, um eine ECO TROMMELREINIGING (TROMMELREINIGUNG) auszuwählen. 3. Drücken und halten Sie Start/Pause (Stopp zu Start) gedrückt. HINWEIS Die Wassertempe..

Smart Check - Page 187

Deutsch 47 Wartung Smart Check Für die Aktivierung dieser Funktion müssen Sie zunächst die App Samsung Smart Washer vom Play Store oder dem Apple Store herunterladen und sie auf einem Mobilgerät mit Kamerafunktion installieren. Die Funktion Smart Check wurde für folgende Smartphones optimiert:Mobilgeräte der Serien Galaxy und iPhone (gilt nur für bestimmte Modelle). 1. Wenn die Waschmaschine ein Problem erkennt, wird auf dem Display ein Informationscode angezeigt. Um den Smart Check Modus aufzurufen, drücken und halten Sie 3 Sekunden lang gleichzeitig Spoelen (Spülen) und Centrifug..

Verwenden Sie einen geräumigen - Page 188

48 Deutsch Wartung Wartung Notablauf Lassen Sie im Fall eines Stromausfalls das Wasser in der Trommel abfließen, bevor Sie die Wäsche herausnehmen. 1. Schalten Sie die Waschmaschine aus und ziehen Sie sie aus der Steckdose. 2. Drücken Sie vorsichtig auf die Filterabdeckung , damit sich diese öffnet. A 3. Legen Sie die Abdeckung in einen leeren, geräumigen Behälter und ziehen Sie den Norablaufschlacuh zum behälter, während Sie die Röhrenkappe (A) halten. B 4. Öffnen Sie die Röhrenkappe und lassen Sie das Wasser im Schlauch (B) in den Behälter fließen. 5. Schließen Sie die Sch..

OberFLäche der Waschmaschine - Page 189

Deutsch 49 Wartung Reinigung OberFLäche der Waschmaschine Verwenden Sie ein weiches Tuch mit einem nicht scheuernden Haushaltsreiniger. Sprühen Sie kein Wasser auf die Waschmaschine. Add Door A 1. Öffnen Sie die Add Door. 2. Reinigen Sie die Add Door mit einem feuchten Tuch. - Verwenden Sie keine Reinigungsmittel. Es könnte zu einer Verfärbung kommen. - Seien Sie beim Reinigen der Gummidichtung und des Verriegelungsmechanismus (A) vorsichtig. - Entfernen Sie regelmäßig den Staub aus dem Türbereich. 3. Wischen Sie die Add Door ab, und schließen Sie sie so weit, bis Sie ein Klickger..

50 Deutsch - Page 190

50 Deutsch Wartung Wartung Sieb Reinigen Sie das Sieb des Zuwasserschlauchs ein- oder zweimal im Jahr. 1. Schalten Sie die Waschmaschine aus und ziehen Sie den Netzstecker ab. 2. Schließen Sie den Wasserhahn. 3. Lösen Sie den Zuwasserschlauch an der Rückseite der Waschmaschine nehmen Sie ihn ab. Bedecken Sie den Schlauch mit einem Tuch, damit kein Wasser herausfließt. 4. Ziehen Sie das Sieb mit einer Zange aus dem Eintrittsventil. 5. Tauchen Sie das Sieb vollständig unter Wasser, sodass auch der Gewindeanschluss gereinigt wird. 6. Trocknen Sie das Sieb vollständig im Schatten. 7. Set..

Deutsch 51 - Page 191

Deutsch 51 Wartung Pumpenfilter Es ist ratsam, den Pumpenfilter 5 oder 6 Male im Jahr zu reinigen, damit er nicht verstopft. Ein verstopfter Pumpenfilter kann den Blaseneffekt verringern. 1. Schalten Sie die Waschmaschine aus und ziehen Sie den Netzstecker ab. 2. Lassen Sie das Wasser von innen aus der Trommel ab. Siehe Abschnitt „Notablauf”. 3. Drücken Sie vorsichtig auf die Filterabdeckung, damit sich diese öffnet. 4. Drehen Sie dazu den Knopf des Pumpenfilters nach links und lassen das verbliebene Wasser abfließen. 5. Reinigen Sie den Pumpenfilter mit weichen Bürsten. Stell..

Waschmittelbehälter - Page 192

52 Deutsch Wartung Wartung Waschmittelbehälter 1. Indem Sie den Entriegelungshebel im Innern der Schublade gedrückt halten, schieben Sie die Schublade auf. 2. reinigen Sie die Schubladenteile unter fließendem Wasser und mit einer weichen Bürste. 3. Reinigen Sie den Einschub mit einer weichen Bürste. 4. Setzen Sie das Fach für Flüssigwaschmittel wieder in den Behälter ein. 5. Schieben Sie das Waschmittelfach zum Schließen nach innen. HINWEIS Um das verbliebene Waschmittel zu entfernen, führen Sie das Programm SPOELEN + CENTRIFUGEREN (SPÜLEN + SCHLEUDERN) bei leerer Trommel aus. W..

Wiederherstellung nach Einfrieren - Page 193

Deutsch 53 Wartung Wartung Wiederherstellung nach Einfrieren Die Waschmaschine kann einfrieren, wenn die Temperatur unter 0 °C fällt. 1. Schalten Sie die Waschmaschine aus und ziehen Sie den Netzstecker ab. 2. Gießen Sie warmes Wasser über den Wasserhahn, um den Zuwasserschlauch zu lösen. 3. Nehmen Sie den Zuwasserschlauch ab und legen Sie ihn in warmes Wasser. 4. Gießen Sie warmes Wasser in die Trommel und lassen Sie es 10 Minuten lang dort. 5. Schließen Sie den Zuwasserschlauch wieder am Wasserhahn an. HINWEIS Wenn die Waschmaschine immer noch nicht richtig funktioniert, wiederhole..

Fehlersuche - Page 194

54 Deutsch Fehlersuche Fehlersuche Fehlersuche Prüfpunkte Wenn Sie ein Problem bei der Waschmaschine feststellen, prüfen Sie zunächst die nachstehende Tabelle und probieren die Vorschläge aus. Problem Maßnahme Startet nicht. • Stellen Sie sicher, dass die Waschmaschine an eine Steckdose angeschlossen ist. • Stellen Sie sicher, dass die Tür richtig geschlossen ist. • Stellen Sie sicher, dass die Wasserhähne geöffnet sind. • Drücken und halten Sie Start/Pause (Stopp zu Start) , um die Waschmaschine in Gang zu setzen. • Stellen Sie sicher, dass Kindersicherung nicht aktivier..

Fehlersuche - Page 195

Deutsch 55 Fehlersuche Problem Maßnahme Übermäßige Vibrationen oder macht Geräusche. • Stellen Sie sicher, dass die Maschine auf ebenmäßigem, festen und nicht rutschenden Untergrund aufgestellt ist. Wenn der Untergrund nicht ebenmäßig ist, verwenden Sie die Stellfüße, um eine Höhe der waschmaschine zu regulieren. • Stellen Sie sicher, dass alle Transportsicherungen entfernt wurden. • Stellen Sie sicher, dass die Waschmaschine keine anderen Geräte oder Gegenstände berührt. • Stellen Sie sicher, dass die Wäsche in der Trommel gleichmäßig verteilt ist. • Der Motor k..

Fehlersuche - Page 196

56 Deutsch Fehlersuche Fehlersuche Problem Maßnahme Die Tür lässt sich nicht öffnen. • Drücken Sie Start/Pause (Stopp zu Start) , um die Waschmaschine anzuhalten. • Es kann einige Momente dauern, bis der Türschließmechanismus gelöst wird. • Die Tür kann erst drei Minuten nach dem Abschalten der Waschmaschine oder der Stromversorgung geöffnet werden. • Stellen Sie sicher, dass das gesamte Wasser in der Trommel abgelassen wird. • Die Tür öffnet sich eventuell nicht, wenn Wasser in der Trommel verbleibt. Lassen Sie die Trommel ab und öffnen Sie die Tür mit der Hand. •..

Fehlersuche - Page 197

Deutsch 57 Fehlersuche Problem Maßnahme Füllt sich mit der falschen Wassertemperatur. • Öffnen Sie beide Hähne vollständig. • Stellen Sie sicher, dass die Temperaturauswahl korrekt ist. • Stellen Sie sicher, dass die Schläuche an die richtigen Hähne angeschlossen sind. Spülen Sie die Wasserleitungen durch. • Stellen Sie sicher, dass der Warmwasserbereiter auf eine Zufuhr von mindestens 120 °F (49 °C) heißem Wasser am Hahn eingestellt ist. Überprüfen Sie auch Kapazität und Rückflussrate des Warmwasserbereiters. • Trennen Sie die Schläuche und reinigen Sie das Sieb...

Fehlersuche - Page 198

58 Deutsch Fehlersuche Fehlersuche Problem Maßnahme Kann die Add Door jederzeit geöffnet werden? • Die Add Door kann nur geöffnet werden, wenn die Anzeige erscheint. Jedoch kann sie in den folgenden Fällen nicht geöffnet werden: - Wenn der Koch- oder Trocknungsprozess läuft, und die Innentemperatur hoch ist. - Wenn Sie aus Sicherheitsgründen die Kindersicherung aktiviert haben. - Wenn eine Trommelreinigung oder -trocknung stattfindet, bei der keine Wäsche hineingegeben werden darf. Die Anzeigen Autom. Abgabe blinken. (Nur geeignete Modelle) • Überprüfen Sie, ob der Waschmitte..

Fehlersuche - Page 199

Deutsch 59 Fehlersuche Fehlercodes Wenn die Waschmaschine nicht funktioniert, sehen Sie einen Fehlercode auf dem Bildschirm. Prüfen Sie zunächst die nachstehende Tabelle und probieren die Vorschläge aus. Code Maßnahme 4C Es wird kein Wasser zugeführt. • Stellen Sie sicher, dass die Wasserhähne geöffnet sind. • Stellen Sie sicher, dass die Wasserschläuche nicht verstopft ist. • Stellen Sie sicher, dass die Wasserhähne nicht eingefroren sind. • Stellen Sie sicher, dass die Waschmaschine mit ausreichendem Wasserdruck läuft. • Stellen Sie sicher, dass der Kaltwasser- und der..

Fehlersuche - Page 200

60 Deutsch Fehlersuche Fehlersuche Code Maßnahme DC3 Das Schließen/Öffnen der Add Door funktioniert nicht richtig. • Schalten Sie das Gerät aus, und starten Sie das Programm erneut. • Wenn der Informationscode weiterhin zu sehen ist, wenden Sie sich an ein Kundenservicezentrum. OC Es ist Wasser übergelaufen. • Starten Sie nach dem Schleudern neu. • Falls der Informationscode auf dem Display verbleibt, wenden Sie sich an ein lokales Samsung-Kundendienstzentrum. LC, LC1 Überprüfen Sie den Ablaufschlauch. • Stellen Sie sicher, dass das Ende das Ablaufschlauchs auf dem Boden li..

Fehlersuche - Page 201

Deutsch 61 Fehlersuche Code Maßnahme HC Überprüfung der Hochtemperaturheizung • Wenn der Informationscode weiterhin zu sehen ist, wenden Sie sich an ein Kundenservicezentrum. 1C Der Wasserstandssensor funktioniert nicht richtig. • Versuchen Sie abzuschalten und den Zyklus neu zu starten. • Überprüfen Sie die Verkabelung des Wasserstandssensors. • Wenn der Informationscode weiterhin zu sehen ist, wenden Sie sich an ein Kundenservicezentrum. HINWEIS Wenn die Waschmaschine den Code „1C“ anzeigt, wird bei ihr drei Minuten lang Wasser abgelassen. Während dieser Zeit ist die Tas..

Erklärung der PFLegesymbole - Page 202

64 Deutsch Technische Daten Technische Daten Technische Daten Erklärung der PFLegesymbole Die folgenden Symbole sind PFLegehinweise für Bekleidung. Es gibt die folgenden vier Symbole (gleiche Reihenfolge): Waschen, Bleichen, Trocknen und Bügeln und ggf. Reinigungshinweise. Die Verwendung dieser Symbole gewährleistet die Einheitlichkeit zwischen den verschiedenen Bekleidungsherstellern von inländischer und importierter Bekleidung. Befolgen Sie die PFLegehinweise des Etiketts, um die Lebensdauer Ihrer Bekleidung zu maximieren und Probleme beim Waschen zu vermindern. Normalwaschgang Nicht..

Entsorgung von Altgeräten - Page 203

Deutsch 65 Technische Daten Entsorgung von Altgeräten • Dieses Gerät ist aus wieder verwertbaren Materialien hergestellt. Beachten Sie bei der Entsorgung von Altgeräten die geltenden Normen und Gesetze. Schneiden Sie das Netzkabel durch, damit die Waschmaschine nicht mehr an eine Stromquelle angeschlossen werden kann. Entfernen Sie die Gerätetür, um zu verhindern, dass spielende Kinder sich versehentlich in der Trommel einschließen. • Überschreiten Sie nicht die auf den Waschmittelpackungen angegebene empfohlene Waschmittelmenge. • Verwenden Sie nur dann Fleckentferner und Blei..

Leistungsaufnahme - Page 204

66 Deutsch Technische Daten Technische Daten Lastenheft „ * “ Sternchen bedeuten Variantenmodelle und können zwischen (0-9) und (A-Z) variieren. Typ Frontlader-Waschmaschine Modellname WW9*M74**** WW9*M76**** Maße 600mm(B) X 600mm(T) X 850mm(H) Wasserdruck 50 kPa - 800 kPa Nettogewicht 80 kg 83 kg Wasch- und Schleuderkapazität 9,0 kg Leistungsaufnahme Waschen und Heizen 220 V 2000 W 240 V 2400 W Schleuderdrehzahl 1400 U/min 1600 U/min Typ Frontlader-Waschmaschine Modellname WW8*M74**** WW8*M76**** Maße 600mm(B) X 600mm(T) X 850mm(H) Wasserdruck 50 kPa - 800 kPa Nettogewicht 80 kg 83..

Technische Daten - Page 205

Deutsch 67 Technische Daten A B C D E A 600 mm B 850 mm C 600 mm D 690 mm E 1190 mm HINWEIS Design und Spezifikationen unterliegen Änderungen ohne vorherige Ankündigung zu Zwecken der Qualitätsverbesserung. WW91M740NOA_DC68-03889B_DE.indd 67 2018/2/1 19:27:49

..

Gemäß der delegierten Verordnung (EU) Nr. 1061/2010 - Page 206

68 Deutsch Technische Daten Technische Daten Gemäß der delegierten Verordnung (EU) Nr. 1061/2010 „ * “ Sternchen bedeuten Variantenmodelle und können zwischen (0-9) und (A-Z) variieren. Samsung Modellbezeichnung WW9*M74**** WW8*M74**** Kapazität kg 9,0 8,0 Energieeffizienzklasse A+++ A+++ Der jährliche Energieverbrauch (wird auf der Grundlage von 220 Standardwaschgängen im Programm Baumwolle bei 60 °C und 40°C bei Voll- und Teilbefüllung sowie des Verbrauchs im ausgeschalteten und im Ruhezustand errechnet. Der tatsächliche Energieverbrauch ist abhängig vom verwendeten Gerät..

Informationen zu den Hauptwaschprogrammen - Page 207

Deutsch 69 Technische Daten Informationen zu den Hauptwaschprogrammen Modell Programm Temperatur (°C) Kapazität (kg) Programmdauer (Min.) Restfeuchtigkeit (%) Wasserverbrauch (L/Programm) Energieverbrauch (kWh/Programm) WW9*M74**** KATOEN (BAUMWOLLE) 20 4,5 79 56 60 0,23 KATOEN (BAUMWOLLE) 40 4,5 140 44 40 0,55 60 4,5 160 44 40 0,57 9,0 211 44 46 0,59 SYNTHETISCH (PFLEGELEICHT) 40 4,0 134 35 66 0,68 WW8*M74**** KATOEN (BAUMWOLLE) 20 4,0 79 56 53 0,22 KATOEN (BAUMWOLLE) 40 4,0 135 44 33 0,51 60 4,0 150 44 33 0,51 8,0 211 44 40 0,51 SYNTHETISCH (PFLEGELEICHT) 40 4,0 134 35 66 0,68 Die Werte..

Gemäß der delegierten Verordnung (EU) Nr. 1061/2010 - Page 208

70 Deutsch Technische Daten Technische Daten Gemäß der delegierten Verordnung (EU) Nr. 1061/2010 „ * “ Sternchen bedeuten Variantenmodelle und können zwischen (0-9) und (A-Z) variieren. Samsung Modellbezeichnung WW9*M76**** WW8*M76**** Kapazität kg 9,0 8,0 Energieeffizienzklasse A+++ A+++ Der jährliche Energieverbrauch (wird auf der Grundlage von 220 Standardwaschgängen im Programm Baumwolle bei 60 °C und 40°C bei Voll- und Teilbefüllung sowie des Verbrauchs im ausgeschalteten und im Ruhezustand errechnet. Der tatsächliche Energieverbrauch ist abhängig vom verwendeten Gerät..

Informationen zu den Hauptwaschprogrammen - Page 209

Deutsch 71 Technische Daten Informationen zu den Hauptwaschprogrammen Modell Programm Temperatur (°C) Kapazität (kg) Programmdauer (Min.) Restfeuchtigkeit (%) Wasserverbrauch (L/Programm) Energieverbrauch (kWh/Programm) WW9*M76**** KATOEN (BAUMWOLLE) 20 4,5 79 54 60 0,23 KATOEN (BAUMWOLLE) 40 4,5 140 44 40 0,52 60 4,5 160 44 40 0,57 9,0 211 44 46 0,60 SYNTHETISCH (PFLEGELEICHT) 40 4,0 134 35 66 0,68 WW8*M76**** KATOEN (BAUMWOLLE) 20 4,0 79 54 53 0,22 KATOEN (BAUMWOLLE) 40 4,0 135 44 33 0,51 60 4,0 150 44 33 0,51 8,0 211 44 40 0,51 SYNTHETISCH (PFLEGELEICHT) 40 4,0 134 35 66 0,68 Die Werte..

FRAGEN ODER HINWEISE? - Page 210

FRAGEN ODER HINWEISE? LAND RUFEN SIE UNS AN ODER BESUCHEN SIE UNS UNTER NETHERLANDS 088 90 90 100 www.samsung.com/nl/support FRANCE 01 48 63 00 00 www.samsung.com/fr/support GERMANY 06196 9340275 [HHP] 06196 9340224 www.samsung.com/de/support BELGIUM 02-201-24-18 www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French) LUXEMBURG 261 03 710 www.samsung.com/be_fr/support DC68-03889B-00 WW91M740NOA_DC68-03889B_DE.indd 72 2018/2/1 19:27:50

..
Wasmachine
Gebruikershandleiding
WW9*M7*****/WW8*M7*****
WW91M740NOA_DC68-03889B_NL.indd
1
2018/2/1
19:36:25


Related Models

There are Total 3 Manuals For WW90M760NOA/EN.