Používateľská príručka k aplikácii Dell™ - Dell P2714T Manual

Sponsored Links

Dell P2314t/ Monitor Display Manager Príručka Používateľa Manual Summary


Search in this Manual:

Používateľská príručka k aplikácii Dell™ - Page 1

Používateľská príručka k aplikácii Dell™ Display Manager  1 Používateľská príručka k aplikácii Dell™ Display Manager • Prehľad • Používanie dialógového okna Quick Settings (Rýchle nastavenia) • Nastavenie základných funkcií displeja • Priradenie predvolených režimov k aplikáciám • Využívanie funkcií na úsporu energie Prehľad POZNÁMKA: DDM nie je podporované v DP1.2/ MST (Daisy Chain) Dell Display Manager je aplikácia Windows, ktorá sa používa na správu monitora alebo skupiny monitorov. Vo vybraných modeloch Dell umožňuje ručné nas..

Nastavenie základných funkcií displeja - Page 2

2  Používateľská príručka k aplikácii Dell™ Display Manager Používateľská príručka k aplikácii Dell™ Display Manager  3 monitora, manuálne voliť režimy predvolieb alebo nastaviť automatický režim. Okrem toho je možné meniť rozlíšenie obrazovky. Dialógové okno Quick Settings (Rýchle nastavenia) taktiež poskytuje prístup k rozšírenému používateľskému rozhraniu aplikácie Dell Display Manager, ktoré slúži na nastavovanie základných funkcií, konfiguráciu automatického režimu a prístup k ostatným funkciám. Nastavenie základných funkci..

Využívanie funkcií na úsporu energie - Page 3

4  Používateľská príručka k aplikácii Dell™ Display Manager Využívanie funkcií na úsporu energie V podporovaných modeloch Dell je k dispozícii karta Možnosti, ktorá poskytuje možnosti úspory energie PowerNap. Keď sa aktivuje šetrič obrazovky, jas monitora sa automaticky nastaví na minimálnu úroveň alebo monitor sa môže prepnúť do režimu spánku, aby sa šetrila ďalšia energia.

..
Používateľská príručka k aplikácii Dell™ Display Manager
1
Používateľská príručka k aplikácii Dell™
Display Manager
Prehľad
Používanie dialógového okna Quick Settings (Rýchle nastavenia)
Nastavenie základných funkcií displeja
Priradenie predvolených režimov k aplikáciám
Využívanie funkcií na úsporu energie
Prehľad
POZNÁMKA:
DDM nie je podporované v DP1.2/ MST (Daisy Chain)
Dell Display Manager je aplikácia Windows, ktorá sa používa na správu
monitora alebo skupiny monitorov. Vo vybraných modeloch Dell umožňuje
ručné nastavenie zobrazeného obrazu, priradenie automatických nastavení,
hospodárenie s energiou, usporiadanie okna, otáčanie obrazu a ďalšie
funkcie. Aplikácia Dell Display Manager sa po nainštalovaní spustí pri každom
spustení systému a svoju ikonu umiestni na oznamovacej lište. Pri posúvaní
sa po ozmanovacej lište s ikonami sa vždy zobrazia dostupné informácie o
monitoroch, ktoré sú do systému pripojené.
Používanie dialógového okna Quick Settings (Rýchle
nastavenia)
Ak kliknete na ikonu aplikácie Dell Display Manager na notifikačnej lište,
otvorí sa dialógové okno Quick Settings (Rýchle nastavenia). Keď je k systému
pripojený viac ako jeden podporovaný model Dell, v príslušnej ponuke je
možné zvoliť špecifický cieľový monitor. Dialógové okno Quick Settings
(Rýchle nastavenia) umožňuje pohodlne nastavovať úrovne jasu a kontrastu


Related Models

There are Total 160 Manuals For P2714T.