Regulačný model: P2314Tt / P2714Tt - Dell P2714T Manual

Regulačný model: P2314Tt / P2714Tt - Dell P2714T Manual

Sponsored Links

Dell P2314t/ Monitor Príručka Používateľa Manual Summary


Search in this Manual:

Regulačný model: P2314Tt / P2714Tt - Page 1

Regulačný model: P2314Tt / P2714Tt Návod na obsluhu Dell P2314T Dell P2714T

..

2 - Page 2

2 POZNÁMKA: POZNÁMKA označuje dôležité informácie, ktoré vám môžu pomôcť lepšie používať počítač. UPOZORNENIE: UPOZORNENIE označuje potenciálne nebezpečenstvo poškodenia hardvéru alebo straty dát v prípade nedodržania pokynov. VÝSTRAHA: VÝSTRAHA označuje potenciálnu škodu na majetku, nebezpečenstvo zranenia, alebo smrti. © 2013-2015 Dell Inc. Všetky práva vyhradené. Informácie obsiahnuté v tomto dokumente môžu byť zmenené bez predchádzajúceho oznámenia. Prísne sa zakazuje akékoľvek reprodukovanie týchto materiálov bez písomného povol..

Obsah - Page 3

3 Obsah O monitore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Obsah balenia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Funkcie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Časti a ovládacie prvky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Špecifikácie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Technológia Plug-and-Play . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Zásady pre kvalitu a pixle LCD monitora. . . . . . . . . ...

Príloha - Page 4

4 Vstavaná diagnostika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Bežné poruchy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Problémy dotykovej obrazovky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Špecifické poruchy výrobku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Príloha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Bezpečnostné pokyny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Upozornenia FCC (len pre USA) a ďalšie regulačné informácie . . . . 43..

Obsah balenia - Page 5

O monitore 5 O monitore Obsah balenia Monitor sa dodáva spolu s nižšie uvedenými súčasťami. Uistite sa, že vám boli dodané všetky súčasti a v prípade, že niečo chýba, oznámte to spoločnosti Dell. POZNÁMKA: Niektoré položky môžu byť voliteľné a nemusia byť dodané spolu s monitorom. V určitých krajinách pravdepodobne nebudú k dispozícii niektoré vlastnosti alebo médiá. POZNÁMKA: Informácie o inštalácii na iný stojan nájdete v dokumentácii dodávanej so stojanom. Monitor so stojanom Sieťový kábel (líši sa v jednotlivých krajinách) Sieťový ad..

Funkcie - Page 6

6 O monitore Tkanina na čistenie obrazovky Pásik so suchým zipsom • Stručný návod na používanie • Médium s ovládačmi a dokumentáciou • Informácie týkajúce sa bezpečnosti a právnych predpisov Funkcie Ploché displeje Dell P2314T a P2714T sú vybavené aktívnou matricou, tenkovrstvovým tranzistorom (TFT), displejom z tekutých kryštálov (LCD) a podsvietením LED. Vlastnosti monitora zahrňujú: • P2314T: Displej s 58,42 cm (23-palcovou) aktívnou zobrazovacou plochou (meranou uhlopriečne) s rozlíšením 1920 X 1080 (s podporou zobrazenia na celej obrazovke pre n..

Časti a ovládacie prvky - Page 7

O monitore 7 Časti a ovládacie prvky Pohľad spredu Ovládacie prvky na bočnom paneli Štítok Popis 1 Funkčné tlačidlá (viac informácií nájdete v časti Používanie monitora) 2 Hlavný vypínač (so svetelným indikátorom) Pohľad zozadu Štítok Popis Použitie 1 Montážne otvory 100 mm x 100 mm pre držiak VESA (pod krytom VESA) Monitor s možnosťou montáže na stenu pomocou súpravy na montáž na stenu ‑kompatibilnej‑ so štandardom VESA (100 mm x 100 mm). 2 Regulačný štítok Uvádza regulačné osvedčenia. 3 Štítok so servisným označením (len P2714T) Ak..

Pohľad zdola - Page 8

8 O monitore 5 Štrbina na usporiadanie káblov Použite na usporiadanie káblov, ktoré sa prevedú cez tento slot. Pohľad zdola Štítok Popis Použitie 1 Konektor na pripojenie sieťového kábla Tu pripojte sieťový kábel. 2 Konektor DisplayPort Tu pripojte kábel DisplayPort. 3 Port HDMI (MHL) 1 Pripojte svoj monitor pomocou kábla HDMI alebo prenosné zariadenie pomocou kábla MHL (voliteľný). 4 Port HDMI (MHL) 2 Pripojte svoj monitor pomocou kábla HDMI alebo prenosné zariadenie pomocou kábla MHL (voliteľný). 5 Port VGA Slúži na pripojenie počítača k monitoru pomocou k..

Špecifikácie - Page 9

O monitore 9 Špecifikácie Panel P2314T P2714T Typ obrazovky Aktívna matrica – TFT LCD Typ displeja Technológia In-Plane Switching / technológia Plane to Line Switching Technológia Plane to Line Switching Rozmer viditeľného obrazu: Uhlopriečka 58,42 cm (23 palcov) 68,58 cm (27 palca) Horizontálne (aktívna oblasť) 509,18 mm (20,05 palca) 597,89 mm (23,54 palca) Vertikálne (aktívna oblasť) 286,42 mm (11,28 palca) 336,31 mm (13,24 palca) Oblasť 145 839,34 mm 2 (226,05 palcov 2 ) 201 076,39 mm 2 (311,67 palcov 2 ) Rozstup pixlov 0,265 mm 0,311 mm Uhol zobrazenia: Horizontál..

Dotykový - Page 10

10 O monitore Dotykový P2314T P2714T Typ Projektovaný kapacitný systém Uhlopriečka panela 23,1 palca 27,1 spalca Hrúbka panela 2,4 mm 3,1 mm Aktívna oblasť Rozšírená za oblasť zobrazovania Hrúbka so snímačom 0,5 mm Hrúbka krycieho skla 1,1 mm 1,8 mm Spôsob zadávania holý prst, tenké rukavice, dotykové pero Dotykový bod 10 dotykových bodov Čas odozvy ≤ 10 ms Rozlíšenie v rámci výstupnej polohy 32767 x 32767 Dotyková metóda Prsty a tenké rukavice Operačný systém Windows 8 / Certifikovaný pre systém Windows 8.1 Rozlíšenie Rozsah horizontálneho snímania..

Vlastnosti prostredia - Page 11

O monitore 11 Vlastnosti prostredia Teplota: Prevádzková 0° až 40°C (32° až 104°F) Mimo prevádzky -20° až 60°C (-4° až 140°F) Vlhkosť: Prevádzková 10% až 80% (nekondenzujúca) Mimo prevádzky 5% až 90% (nekondenzujúca) Nadmorská výška Prevádzková Maximálne 5 000 m (16 400 stôp) Mimo prevádzky Maximálne 12 191 m (40 000 stôp) Tepelná strata: P2314T 88,7 BTU/hodinu (maximálne) 58,0 BTU/hodinu (typicky) P2714T 95,9 BTU/hodinu (maximálne) 64,8 BTU/hodinu (typicky) Predvolené režimy zobrazenia P2314T Režim zobrazenia Horizontálna frekvencia (kHz) Vertikál..

P2714T - Page 12

12 O monitore P2714T Režim zobrazenia Horizontálna frekvencia (kHz) Vertikálna frekvencia (Hz) Pixelové hodiny (MHz) Synchronizačná polarita (horizontálna/ vertikálna) 720 x 400 31,5 70,0 28,3 -/+ 640 x 480 31,5 60,0 25,2 -/- 640 x 480 37,5 75,0 31,5 -/- 800 x 600 37,9 60,0 40,0 +/+ 800 x 600 46,9 75,0 49,5 +/+ 1024 x 768 48,4 60,0 65,0 -/- 1024 x 768 60,0 75,0 78,8 +/+ 1152 x 864 67,5 75,0 108,0 +/+ 1280 x 1024 64,0 60,0 108,0 +/+ 1280 x 1024 80,0 75,0 135,0 +/+ 1600 x 900 60,0 60,0 108,0 +/- 1920 X 1080 67,5 60,0 148,5 +/+ Fyzické vlastnosti P2314T P2714T Typ konektora D-Sub Disp..

Režimy správy napájania - Page 13

O monitore 13 Rozmery stojana Výška 298,4 mm (11,75 palca) 298,4 mm (11,75 palca) Šírka 352,0 mm (13,86 palca) 352,0 mm (13,86 palca) Hĺbka 77,4 mm (3,05 palca) 77,4 mm (3,05 palca) Hmotnosť Hmotnosť s obalom 8,98 kg (19,76 libier) 11,49 kg (25,28 libier) Hmotnosť so zostavou stojana a káblov 7,10 kg (15,62 libier) 9,39 kg (20,66 libier) Hmotnosť bez stojana a káblov (pre montáž na stenu alebo na držiak VESA) 4,82 kg (10,60 libier) 7,11 kg (15,64 libier) Hmotnosť zostavy stojana 1,46 kg (3,21 libier) 1,46 kg (3,21 libier) Režimy správy napájania Ak vlastníte zobrazovaciu ..

Priradenie kolíkov - Page 14

14 O monitore Tento monitor vyhovuje požiadavkám programu ENERGY STAR. POZNÁMKA: Nulovú spotrebu energie v režime VYPNUTIA je možné dosiahnuť len odpojením sieťového kábla od monitora. OSD funguje len v štandardnom prevádzkovom režime. Ak v režime aktívneho vypnutia (Active-off) stlačíte ktorékoľvek tlačidlo, zobrazí sa nasledovná správa: Priradenie kolíkov VGA Číslo kolíka 15-kolíková strana kábla Číslo kolíka 15-kolíková strana kábla 1 Obraz-Červený 9 Počítač 5 V/3,3 V 2 Obraz-Zelený 10 UZEM-synchr. 3 Obraz-Modrý 11 Uzemnenie 4 Uzemnenie 12 Úd..

HDMI - Page 15

O monitore 15 HDMI Číslo kolíka 19-kolíková strana portu Číslo kolíka 19-kolíková strana portu 1 TMDS ÚDAJE 2+ 11 TMDS SYNCHRONIZÁCIA TIENENIE 2 TMDS ÚDAJE 2 TIENENIE 12 TMDS SYNCHRONIZÁCIA - 3 TMDS ÚDAJE 2- 13 Beznapäťový 4 TMDS ÚDAJE 1+ 14 Beznapäťový 5 TMDS ÚDAJE 1 TIENENIE 15 DDC SYNCHRONIZÁCIA (SDA) 6 TMDS ÚDAJE 1- 16 DDC ÚDAJE (SDA) 7 TMDS ÚDAJE 0+ 17 UZEMNENIE 8 TMDS ÚDAJE 0 TIENENIE 18 NAPÁJANIE +5 V 9 TMDS ÚDAJE 0- 19 ZISTENIE AKTÍVNEJ ZÁSTRČKY 10 TMDS SYNCHRONIZÁCIA DisplayPort (DP) Číslo kolíka 20-kolíková strana portu Číslo kolíka 20-kol..

POZNÁMKA: - Page 16

16 O monitore USB Táto časť uvádza informácie o USB portoch, ktoré sú k dispozícii na vašom monitore. Váš počítač je vybavený nasledovnými USB portami: • Jeden USB 3.0 upstream port – vzadu • Dva USB 2.0 downstream porty – vzadu • Dva USB 3.0 downstream porty – na ľavej strane POZNÁMKA: Na fungovanie rozhrania USB 3.0 sa vyžaduje počítač s podporou rozhrania USB 3.0. POZNÁMKA: USB porty monitora fungujú, len ak je monitor zapnutý alebo je v režime úspory energie. Ak monitor vypnete a potom ho znova zapnete, obnovenie štandardného fungovania pripojen..

Technológia Plug-and-Play - Page 17

O monitore 17 Technológia Plug-and-Play Monitor môžete nainštalovať ku každému počítaču, ktorý je kompatibilný s technológiou Plug and Play. Monitor automaticky poskytuje pre počítač svoju funkciu Rozšírené zobrazenie identifikačných údajov (EDID) pomocou digitálnych komunikačných protokolov (DDC), takže systém môže sám nastaviť a optimalizovať nastavenia monitora. Vo väčšine prípadov sa inštalácia monitora vykonáva automaticky; ak chcete, môžete zvoliť odlišné nastavenia. Viac informácií o inštalácii monitora a zmene nastavení monitora nájd..

Zostavenie monitora - Page 18

18 Zostavenie monitora Zostavenie monitora Príprava stojana POZNÁMKA: Stojan je pri expedovaní z výrobného závodu pripojený k monitoru. 1. Monitor položte na mäkkú tkaninu alebo podložku. 2. Rameno stojana monitora vytiahnite nahor smerom od monitora. 3. Monitor položte do vzpriamenej polohy. Pripojenie monitora VÝSTRAHA: Pred vykonávaním ktoréhokoľvek z postupov uvádzaných v tejto časti postupujte podľa bezpečnostných pokynov. Ak chcete monitor pripojiť k počítaču: 1. Počítač vypnite a z elektrickej zásuvky odpojte sieťový kábel. 2. K svojmu počítaču pr..

Zostavenie monitora - Page 19

Zostavenie monitora 19 Pripojenie VGA kábla (kábel sa predáva samostatne) Pripojenie kábla DisplayPort (alebo miniDP) (kábel sa predáva samostatne) Pripojenie HDMI kábla Pripojenie USB kábla POZNÁMKA: Použité obrázky slúžia len pre informáciu. Vzhľad počítača sa môže líšiť.

..

Usporiadanie káblov - Page 20

20 Zostavenie monitora Usporiadanie káblov Po pripojení všetkých potrebných káblov k monitoru a k počítaču káble usporiadajte pomocou štrbiny na usporiadanie káblov. Montáž na stenu (voliteľná) POZNÁMKA: Na montáž svojho displeja použite skrutky M4 x 10 mm. Podrobnosti nájdete v pokynoch dodávaných k montážnej súprave, ktorá je kompatibilná s montážnou -súpravou VESA. 1. Monitor položte na mäkkú tkaninu alebo podložku na stabilný rovný stôl. 2. Odmontujte stojan. 3. Skrutkovačom odskrutkujte štyri skrutky, ktoré upevňujú zadný kryt. 4. Montážnu ..

Ovládacie- prvky na boku panela - Page 21

Obsluha monitora 21 Obsluha monitora Ovládacie- prvky na boku panela Pomocou ovládacích tlačidiel na prednej časti monitora upravte nastavenia monitora a obrazu. Stláčaním týchto tlačidiel zobrazíte OSD s podrobnosťami nastavení, ktoré chcete zmeniť. V nasledovnej tabuľke sa uvádzajú názvy tlačidiel na prednom paneli: Tlačidlo -na prednom paneli Popis 1 Klávesová skratka: Predvolené režimy Použite toto tlačidlo na voľbu zo zoznamu predvolených režimov farieb. 2 Klávesová skratka: Jas/Kontrast Použite toto tlačidlo na priamy vstup do ponuky „Jas/Kontrast..

Tlačidlo -na prednom paneli - Page 22

22 Obsluha monitora Tlačidlo -na prednom paneli Popis 4 Ukončiť Použite toto tlačidlo na návrat do hlavnej ponuky alebo ukončenie hlavnej ponuky OSD. 5 Napájanie (so svetelným indikátorom napájania) Toto tlačidlo sa používa na zapnutie a vypnutie monitora. Ak biele svetlo tohto tlačidla svieti neprerušovane, monitor je zapnutý a plne funkčný. Blikajúce/dýchajúce biele svetlo signalizuje režim úspory energie DPMS. Tlačidlo -na prednom paneli Pomocou tlačidiel na prednom paneli monitora upravte nastavenia obrazu. 1 2 3 Tlačidlo Popis 1 Nahor Nadol Ak chcete upraviť..

Používanie ponuky zobrazenej na obrazovke - Page 23

Obsluha monitora 23 Používanie ponuky zobrazenej na obrazovke (OSD) Vstup do sústavy ponuky POZNÁMKA: Všetky zmeny vykonané pomocou ponuky OSD sa automaticky uložia, ak prejdete do inej ponuky OSD, zatvoríte ponuku OSD alebo budete čakať na zatvorenie ponuky OSD. 1. Ak chcete otvoriť ponuku OSD a zobraziť hlavnú ponuku, stlačte tlačidlo . POZNÁMKA: Funkcia Auto Adjust (Automatické nastavenie) je dostupná len pri použití konektora VGA. 2. Ak sa chcete pohybovať medzi možnosťami, stlačte tlačidlo a tlačidlo . Pri presúvaní z jednej ikony na druhú sa zvýrazní ná..

Možnosti OSD - Page 24

24 Obsluha monitora Možnosti OSD Ponuka a doplnkové ponuky Popis Spotreba energie Tento merač energie ukazuje množstvo energie, ktorú monitor spotrebováva v reálnom čase. Jas/Kontrast Pomocou tejto ponuky aktivujte nastavenie jasu/kontrastu. Jas Pomocou jasu sa nastavuje svietivosť podsvietenia (minimum = 0; maximum = 100). Ak chcete zvýšiť jas, stlačte tlačidlo . Ak chcete znížiť jas, stlačte tlačidlo . POZNÁMKA: Ovládanie jasu je vypnuté počas nastavenia „Screen dim“ (Stlmenie jasu obrazovky) v rámci možnosti aplikácie PowerNap, keď sa aktivuje šetrič obra..

- Page 25

Obsluha monitora 25 Ponuka a doplnkové ponuky Popis Automatické nastavenie Funkcia Auto Adjust (Automatické nastavenie) optimalizuje nastavenia zobrazenia na používanie v rámci vašej inštalácie. Funkcia Auto Adjust (Automatické nastavenie) umožňuje automatické nastavenie monitora vzhľadom na prichádzajúci obrazový signál. Po použití funkcie Auto Adjust (Automatické nastavenie) môžete v položke Display Settings (Nastavenia zobrazenia) ešte doladiť monitor pomocou ovládacích prvkov Pixel Clock (Synchronizácia pixlov) a Phase (Fáza). Keď sa monitor automaticky na..

Input Source (Vstupný - Page 26

26 Obsluha monitora Ponuka a doplnkové ponuky Popis Input Source (Vstupný zdroj) Ponuku Input Source (Vstupný zdroj) používajte na voľbu rôznych vstupov obrazových signálov, ktoré sa môžu pripojiť k monitoru. VGA Keď je váš monitor pripojený k počítaču pomocou VGA kábla, zvoľte VGA a stlačte . DisplayPort Keď je váš monitor pripojený k počítaču pomocou kábla DisplayPort, zvoľte DisplayPort a stlačte . HDMI(MHL)1 Keď je váš monitor pripojený k počítaču pomocou kábla HDMI(MHL)1, zvoľte HDMI(MHL)1 a stlačte . HDMI(MHL)2 Keď je váš monitor pripojen..

POZNÁMKA: - Page 27

Obsluha monitora 27 Ponuka a doplnkové ponuky Popis Predvolený režim Predvolený režim Standard (Štandardný): Predvolené nastavenia farieb. Ide o štandardný predvolený režim. Multimedia (Multimédiá): Ideálne pre multimediálne aplikácie. Movie (Film): Ideálne pre filmy. Game (Hra): Ideálne pre väčšinu hráčskych aplikácií. Text: Ideálne pre kanceláriu. Warm (Teplé): Zvyšuje teplotu farieb. S červeným a žltým odtieňom sa obrazovka javí teplejšia. Cool (Studené): Znižuje teplotu farieb. S modrým odtieňom sa obrazovka javí studenšia. Custom Color (Použ..

POZNÁMKA: - Page 28

28 Obsluha monitora Ponuka a doplnkové ponuky Popis Hue (Odtieň) Zmení farbu obrazu videa na zelenú alebo purpurovú. Toto nastavenie použite na dosiahnutie požadovaného odtieňu pokožky. Ak chcete nastaviť odtieň od 0 do 100, stlačte tlačidlo alebo tlačidlo . Stlačením tlačidla zvýšite zelený odtieň. Stlačením tlačidla zvýšite purpurový odtieň. POZNÁMKA: Nastavenie odtieňa je k dispozícii len pre režim Film a Hra. Sýtosť farieb Touto funkciou sa nastavuje sýtosť farieb obrazu videa. Ak chcete nastaviť sýtosť od 0 do 100, stlačte tlačidlo alebo tlači..

POZNÁMKA: - Page 29

Obsluha monitora 29 Ponuka a doplnkové ponuky Popis Fáza Ak sa nastavením možnosti Fáza nedosiahnu vyhovujúce výsledky, použite nastavenie možnosti Synchronizácia pixlov a potom znovu použite možnosť Fáza. POZNÁMKA: Nastavenia Phase (Fáza) a Pixel Clock (Synchronizácia pixlov) sú k dispozícii, len ak je monitor pripojený pomocou VGA kábla. Dynamický kontrast Dynamický kontrast nastavuje kontrastný pomer na hodnotu 8 000 000 : 1. Stlačením tlačidla dynamický kontrast „zapnete“ alebo „vypnete“. Vynulovanie nastavení zobrazenia Obnovuje nastavenia zobrazeni..

- Page 30

30 Obsluha monitora Ponuka a doplnkové ponuky Popis USB Systém Monitor Status (Stav monitora) Zapnutý Pohotovost- ný Vypnuté Monitor s pripojeným upstream káblom Zapnutý (De- aktivované) Zapnutý (De- aktivované) Vypnutý (Deaktivo- vané) Monitor bez pripojenia upstream káblom Zapnutý Vypnutý/ Zapnutý* (V závislosti na voľbách v OSD) Vypnuté Power Button LED (LED hlavného vypínača) Umožňuje vám nastaviť stav svetla indikátora zapnutia s cieľom šetriť energiu. Vynulovanie nastavení energie Obnovuje nastavenia energie na nastavenia z výroby. Nastavenia ponuky J..

- Page 31

Obsluha monitora 31 Ponuka a doplnkové ponuky Popis Zámok Riadi prístup užívateľa k nastaveniam. Keď je zvolená možnosť Zámok, nie sú povolené žiadne používateľské úpravy. Všetky tlačidlá sú zablokované. POZNÁMKA: Zablokovanie funkcií – buď softvérové zablokovanie (prostredníctvom ponuky OSD) alebo hardvérové zablokovanie (stlačte a podržte stlačené tlačidlo nad tlačidlom napájania na 10 sekúnd). Odblokovanie funkcií – len hardvérové odblokovanie (stlačenie a podržanie tlačidla nad hlavným vypínačom na 10 sekúnd). Vynulovanie nastavení ..

- Page 32

32 Obsluha monitora Ponuka a doplnkové ponuky Popis Kondiciovanie LCD Pomáha znížiť výskyt prípadov zvyškového obrazu na monitore. V závislosti na stupni zvyškového obrazu môže spustenie programu nejakú dobu trvať. Na spustenie procesu zvoľte Enable (Aktivovať) . Vynulovanie ďalších nastavení Slúži na obnovenie ďalších nastavení, ako je DDC/CI, na hodnoty výrobných nastavení. Resetovanie na nastavenie z výroby Táto funkcia umožňuje obnoviť všetky nastavenia OSD na hodnoty výrobných nastavení. Prispôsobiť Môžete zvoliť z možností Preset Modes (P..

Obsluha monitora - Page 33

Obsluha monitora 33 Výstražné hlásenia OSD Keď monitor nepodporuje rozlíšenie zobrazenia, zobrazí sa nasledovná správa: To znamená, že monitor nemôže byť zosynchronizovaný so signálom, ktorý prijíma z počítača. Adresovateľné rozsahy frekvencie pre tento monitor si pozrite v časti Špecifikácie. Odporúčaný režim je 1920 x 1080. Pred zablokovaním funkcie DDC/CI sa zobrazí nasledovná správa. Keď monitor prejde do režimu úspory napájania, zobrazí sa nasledovná správa. Ak chcete získať prístup do OSD, zapnite počítač a prejdite s monitorom z kľudov..

34 - Page 34

34 Obsluha monitora Ak nastavíte vstup na patričný režim, ale kábel pre tento režim (VGA, DP alebo HDMI) je odpojený, v závislosti na zvolenom vstupe sa zobrazí jedna z nasledovných správ. alebo alebo Pomocníka na riešenie problémov nájdete v časti Riešenie problémov.

..

Nastavenie maximálneho rozlíšenia - Page 35

Obsluha monitora 35 Nastavenie maximálneho rozlíšenia Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 alebo Windows 10 1. Len v prípade operačného systému Windows 8 / Windows 8.1 zvoľte dlaždicu Pracovná plocha na prepnutie na klasickú pracovnú plochu. 2. Pravým tlačidlom kliknite na pracovnú plochu a kliknite na Rozlíšenie obrazovky . 3. Kliknite na rozbaľovací zoznam pre rozlíšenie obrazovky a zvoľte 1920 x 1080 . 4. Kliknite na tlačidlo OK . Ak nevidíte v rámci možností rozlíšenie 1920 x 1080 , zrejme budete musieť aktualizovať váš video ovládač. Viac informácií ..

Odstraňovanie porúch - Page 36

36 Odstraňovanie porúch Odstraňovanie porúch UPOZORNENIE: Pred vykonávaním ktoréhokoľvek z postupov uvádzaných v tejto časti postupujte podľa bezpečnostných pokynov. Samokontrola Tento monitor je vybavený funkciou Samokontrola, ktorá umožňuje zistiť, či monitor správne funguje. Ak je monitor aj počítač správne zapojený, ale obrazovka zostane tmavá, samokontrolu monitora spustite podľa nasledujúcich krokov: 1. Vypnite počítač aj monitor. 2. Zo zadnej strany počítača odpojte kábel na vedenie obrazového signálu. Na zabezpečenie riadnej činnosti samokontr..

Odstraňovanie porúch - Page 37

Odstraňovanie porúch 37 Vstavaná diagnostika Váš monitor má vstavaný diagnostický nástroj, ktorý vám pomôže určiť, či problémy predstavuje monitor, počítač alebo video karta. POZNÁMKA: Vstavaný diagnostický nástroj môžete spustiť iba v prípade, keď je kábel na vedenie obrazového signálu odpojený a monitor je v režime samokontroly. Spustenie vstavanej diagnostiky: 1. Skontrolujte, či je obrazovka čistá. 2. Od počítača alebo monitora odpojte kábel (káble) na vedenie obrazového signálu. Monitor sa prepne do režimu samokontroly. 3. Na 2 sekundy súč..

- Page 38

38 Odstraňovanie porúch Bežné poruchy V nasledovnej tabuľke sú uvedené informácie o riešení bežných problémov s monitorom. Bežné symptómy Ako sa prejavujú Možné riešenia Žiadny obraz (indikátor napájania nesvieti) Žiadny obraz • Uistite sa, že kábel na vedenie obrazového signálu je k monitoru a počítaču správne zapojený a zaistený. • Skontrolujte, či elektrická zásuvka správne funguje tak, že do nej zapojíte iné elektrické zariadenie. • Skontrolujte, že nie je stlačený hlavný vypínač. • Uistite sa, že stlačením tlačidla Vybrať vst..

dell.com/support/monitors - Page 39

Odstraňovanie porúch 39 Bežné symptómy Ako sa prejavujú Možné riešenia Chýbajúce pixle Prilepené pixle Na LCD obrazovke sú škvrny • Vypnite monitor, odpojte a pripojte sieťový kábel a monitor zapnite. • Trvalo vypnutý pixel je normálna chyba, ktorá sa môže vyskytovať v technológii LCD. Viac informácií o zásadách kvality a pixlov spoločnosti Dell nájdete na lokalite podpory Dell na adrese dell.com/support/monitors . Problémy s nastavením jasu Obraz je príliš matný alebo príliš jasný • Monitor resetujte na hodnoty výrobných nastavení. • V ponuk..

- Page 40

40 Odstraňovanie porúch Bežné symptómy Ako sa prejavujú Možné riešenia Občasné problémy Monitor vykazuje poruchu zapnutia a vypnutia Uistite sa, že kábel na vedenie obrazového signálu je k monitoru a počítaču správne zapojený a zaistený. Monitor resetujte na hodnoty výrobných nastavení. Spusťte funkciu samokontroly monitora a zistite, či sa tento občasný problém objavuje aj v režime samokontroly. Chýba farba Chýba farba obrazu • Spusťte samokontrolu monitora. • Uistite sa, že kábel na vedenie obrazového signálu je k monitoru a počítaču správne z..

- Page 41

Odstraňovanie porúch 41 Problémy dotykovej obrazovky Špecifické symptómy Ako sa prejavujú Možné riešenia Chybná reakcia na dotyk Zlé nastavenie dotykovej funkcie alebo žiadna dotyková funkcia • Na pripojenie svojho počítača použite spoločnosťou Dell dodávaný USB kábel. • Skontrolujte, že sieťový kábel má uzemňovací kolík. • Odpojte a zapojte sieťový kábel z/do sieťového adaptéra s cieľom povoliť -opätovnú kalibráciu dotykového modulu. • Skontrolujte, že počítač podporuje rozhranie USB 2.0 a vyššie verzie. • Ak počítač nedokáže ..

- Page 42

42 Odstraňovanie porúch Špecifické symptómy Ako sa prejavujú Možné riešenia Nastavenia monitora nemožno upraviť pomocou tlačidiel na prednom paneli. Na obrazovke sa nezobrazuje ponuka OSD. Vypnite monitor, odpojte a pripojte sieťový kábel a monitor zapnite. Pri stláčaní ovládacích prvkov nie je žiadny vstupný signál Žiadny obraz, svieti biely svetelný indikátor. • Skontrolujte zdroj signálu. • Posunutím myši alebo stlačením ktoréhokoľvek klávesu na klávesnici sa uistite, že počítač nie je prepnutý do režimu úspory energie. • Skontrolujte, že ..

Príloha - Page 43

Príloha 43 Príloha Bezpečnostné pokyny VÝSTRAHA: Používanie ovládacích prvkov, nastavení alebo postupov, ktoré sa v tejto dokumentácii neuvádzajú, môže mať za následok nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom alebo mechanické poškodenie. Informácie týkajúce sa bezpečnostných pokynov si pozrite v časti Informácie týkajúce sa bezpečnosti, prostredia a predpisov (SERI). Upozornenia FCC (len pre USA) a ďalšie regulačné informácie Upozornenia FCC a ďalšie regulačné informácie nájdete na webovej lokalite pre súlad s regulačnými predpismi na adrese de..

Nastavenie rozlíšenia zobrazenia na hodnotu - Page 44

44 Príloha Nastavenie rozlíšenia zobrazenia na hodnotu 1920 x 1080 (maximum) Na dosiahnutie optimálneho výkonu displeja pri používaní operačných systémov Microsoft Windows ® nastavte rozlíšenie obrazovky na 1920 x 1080 pixelov podľa nasledujúcich krokov: Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 alebo Windows 10 1 Len v systémoch Windows 8 a Windows 8.1 zvoľte dlaždicu na pracovnej ploche počítača, ktorou sa počítač prepne do klasického zobrazenia pracovnej plochy 2 Pravým tlačidlom kliknite na pracovnú plochu a vyberte položku Rozlíšenie obrazovky. 3 Kliknite na r..

Regulačný model: P2314Tt / P2714Tt
Návod na obsluhu
Dell P2314T
Dell P2714T


Related Models

There are Total 160 Manuals For P2714T.