Dell™ Display Manager – podręcznik użytkownika - Dell P2714T Manual

Sponsored Links

Dell P2314t/ Monitor Display Manager Podręcznik Użytkownika Manual Summary


Search in this Manual:

Dell™ Display Manager – podręcznik użytkownika - Page 1

Dell™ Display Manager – podręcznik użytkownika  1 Dell™ Display Manager – podręcznik użytkownika • Przegląd • Korzystanie z okna dialogowego szybkich ustawień • Ustawianie podstawowych funkcji wyświetlania • Przypisywanie trybów ustawień wstępnych do aplikacji • Stosowanie funkcji oszczędzania energii Przegląd UWAGA: DDM nie jest obsługiwane w DP1.2/ MST (Daisy Chain) Dell Display Manager to aplikacja Windows wykorzystywana do zarządzania monitorem lub grupą monitorów. Umożliwia ona ręczna regulację wyświetlanego obrazu, przypisywanie ustawień autom..

Ustawianie podstawowych funkcji wyświetlania - Page 2

2  Dell™ Display Manager – podręcznik użytkownika Dell™ Display Manager – podręcznik użytkownika  3 ręczny trybów ustawień wstępnych lub ustawienie trybu automatycznego. Można również zmienić rozdzielczość ekranu. Okno dialogowe szybkich ustawień umożliwia również szybki dostęp do zaawansowanego interfejsu użytkownika programu Dell Display Manager, który umożliwia regulację podstawowych funkcji, trybu automatycznego i dostęp innych funkcji. Ustawianie podstawowych funkcji wyświetlania Tryb ustawień wstępnych dla wybranego monitora można zastosować ..

Stosowanie funkcji oszczędzania energii - Page 3

4  Dell™ Display Manager – podręcznik użytkownika innym trybem ustawień wstępnych. Aplikacje ustawione na liście zadań mają priorytet przed ogólnymi ustawieniami Direct3D. Stosowanie funkcji oszczędzania energii W obsługiwanych modelach Dell będzie dostępna zakładka Opcje, udostępniająca opcje oszczędzania energii PowerNap. Po uaktywnieniu wygaszacza ekranu w celu dodatkowego oszczędzania energii, jasność monitora może zostać ustawiona automatycznie na poziom minimalny lub monitor może zostać ustawiony na tryb uśpienia.

..
Dell™ Display Manager – podręcznik użytkownika
1
Dell™ Display Manager – podręcznik
użytkownika
Przegląd
Korzystanie z okna dialogowego szybkich ustawień
Ustawianie podstawowych funkcji wyświetlania
Przypisywanie trybów ustawień wstępnych do aplikacji
Stosowanie funkcji oszczędzania energii
Przegląd
UWAGA:
DDM nie jest obsługiwane w DP1.2/ MST (Daisy Chain)
Dell Display Manager to aplikacja Windows wykorzystywana do zarządzania
monitorem lub grupą monitorów. Umożliwia ona ręczna regulację
wyświetlanego obrazu, przypisywanie ustawień automatycznych, zarządzanie
energią, organizację okna, obracanie obrazem i inne funkcje w wybranych
modelach Dell. Po zainstalowaniu, Dell Display Manager uruchamia
się po każdym starcie systemu i umieszcza swoją ikonę w zasobniku
powiadamiania. Informacja o monitorach podłączonych do systemu,
jest zawsze dostępna, po przesunięciu kursora nad ikonę w zasobniku
powiadamiania.
Korzystanie z okna dialogowego szybkich ustawień
Kliknięcie ikony Dell Display Manager na pasku powiadomień spowoduje
otwarcie okna dialogowego szybkich ustawień. Po podłączeniu więcej niż
jednego obsługiwanego modelu Dell do systemu, z menu wybrać można
konkretny monitor docelowy. Okno dialogowe szybkich ustawień umożliwia
wygodne wprowadzanie ustawień Jasności i Kontrastu monitora, wybór


Related Models

There are Total 160 Manuals For P2714T.