4222.100.1753.2 - Philips SC5992/10 Manual

4222.100.1753.2 - Philips SC5992/10 Manual

Sponsored Links

User Manual Summary


Search in this Manual:

4222.100.1753.2 - Page 1

4222.100.1753.2 (05/15) SL Uporaba glave ščetke Več informacij o uporabi glave ščetke z aparatom VisaPure preberite v uporabniškem priročniku aparata VisaPure ali obiščite spletno stran www.philips.com/support. Zamenjava Za optimalne rezultate vam priporočamo, da glavo ščetke aparata Philips VisaPure zamenjate vsaj vsake 3 mesece. Glavo ščetke za piling morate zamenjati vsakih 6 mesecev. Nakup glave ščetke Nadomestne glave ščetk so vam na voljo v trgovini, v kateri ste kupili aparat Philips VisaPure. SK Používanie kefkového nástavca Ďalšie informácie o používaní ..

Replacement brush heads - Page 2

Replacement brush heads Nadomestne glave ščetk Vymeniteľné kefkové nástavce Brushhead type Normal (SC5990) Sensitive (SC5991) Extra Sensitive (SC5993) Anti-blemish (SC5994) Deep Pore Cleansing (SC5996) Exfoliation (SC5992) EN Intended use Daily cleansing Gentle daily cleansing Extra gentle daily cleansing Effective and gentle daily cleansing Daily deep pore cleansing to help reduce blackheads Weekly exfoliation to remove dead skin cells * Skin type Normal skin, combination skin, oily skin Sensitive skin Extra sensitive skin or dry skin For acne prone skin All skin types All skin types..

4222.100.1753.2
(05/15)
SL
Uporaba glave ščetke
Več informacij o uporabi glave
ščetke z aparatom VisaPure preberite
v uporabniškem priročniku aparata
VisaPure ali obiščite spletno stran
www.philips.com/support.
Zamenjava
Za optimalne rezultate vam priporočamo,
da glavo ščetke aparata Philips VisaPure
zamenjate vsaj vsake 3 mesece. Glavo
ščetke za piling morate zamenjati vsakih
6 mesecev.
Nakup glave ščetke
Nadomestne glave ščetk so vam
na voljo v trgovini, v kateri ste
kupili aparat Philips VisaPure.
SK
Používanie kefkového nástavca
Ďalšie informácie o používaní kefkového
nástavca so zariadením VisaPure nájdete
v používateľskej príručke zariadenia
VisaPure alebo na webovej stránke
www.philips.com/support.
Výmena
Pre optimálne výsledky odporúčame
vymeniť kefkový nástavec zariadenia
Philips VisaPure aspoň raz za 3 mesiace.
Peelingový kefkový nástavec by ste mali
vymieňať každých 6 mesiacov.
Kúpa kefkových nástavcov
Náhradné kefkové nástavce sú k dispozícii
na našej webovej stránke
www.shop.philips.com/service alebo
v predajni, v ktorej ste zakúpili zariadenie
Philips VisaPure.
EN
Using the brush head
For more information about using
the brush head with VisaPure, read
the user manual of VisaPure or visit
www.philips.com/support.
Replacement
For optimal results, we recommend
replacing the brush head of your
Philips VisaPure at least every 3 months.
The exfoliation brush head should be
replaced every 6 months.
Buying brush heads
Replacement brush heads are available
from our website
www.shop.philips.com/service
or from the shop where you purchased
your Philips VisaPure.
Sensitive brush head (SC5991)
Občutljiva glava ščetke (
SC5991)
Kefkový nástavec na citlivú pokožku (SC5991)
Exfoliation brush head (
SC5992)
Piling glava ščetke (
SC5992)
Peelingový kefkový nástavec (SC5992)
Extra sensitive brush head (SC5993)
Zelo občutljiva glava ščetke (
SC5993)
Kefkový nástavec na mimoriadne citlivú pokožku
(SC5993)
Anti-blemish brush head (SC5994)
Glava ščetke proti madežem (SC5994)
Kefkový nástavec proti nedokonalostiam (SC5994)
Normal brush head (SC5990)
Običajna glava ščetke (SC5990)
Kefkový nástavec na normálnu pokožku (SC5990)
Deep pore brush head (
SC5996)
Glava ščetke za globinsko čiščenje por (
SC5996)
Kefkový nástavec na hĺbkové čistenie pórov (SC5996)
1
Daily cleansing / Dnevno čiščenje / Každodenné čistenie pokožky
2
Special needs and care /
Posebne potrebe in nega /
Osobitné potreby a starostlivosť
3
Weekly exfoliation /
Tedenski piling /
Týždenný peeling