Quick Start Guide - Dell Latitude E7450 Manual

Quick Start Guide - Dell Latitude E7450 Manual

Sponsored Links

Dell Quick Start Guide Manual Summary


Search in this Manual:

Quick Start Guide - Page 1

Latitude 14 7000 Series Quick Start Guide Stručná úvodní příručka Gyors üzembe helyezési útmutató Skrócona instrukcja uruchomienia Stručná úvodná príručka 1 Connect the power adapter and turn on your computer Připojte napájecí adaptér a zapněte počítač Csatlakoztassa a hálózati adaptert, és kapcsolja be a számítógépét Podłącz zasilacz i włącz komputer Pripojte sieťový adaptér a zapnite počítač 2 Finish Windows setup Dokončete nastavení v systému Windows Fejezze be a Windows beállítását Skonfiguruj system Windows | Dokončite inštaláciu..

Features - Page 2

Features Funkce | Jellemzők | Funkcje | Vlastnostii 1. Battery-status light 2. Hard-drive activity light 3. Power-status light 4. Microphones 5. Camera 6. Camera-status light 7. Hard-drive activity light 8. Battery-status light 9. Wireless-status light 10. Security-cable slot 11. Power button 12. USB 3.0 connector 13. Headset connector 14. Contactless smart-card reader / Near Field Communication (NFC) reader (optional) 15. Fingerprint reader (optional) 16. Touchpad 17. Smart card reader (optional) 18. Memory card reader 19. Network connector 20. Mini-DisplayPort connector 21. USB 3.0 conne..

Latitude 14
7000 Series
Quick Start Guide
Stručná úvodní příručka
Gyors üzembe helyezési útmutató
Skrócona instrukcja uruchomienia
Stručná úvodná príručka
1
Connect the power adapter and
turn on your computer
Připojte napájecí adaptér a zapněte počítač
Csatlakoztassa a hálózati adaptert, és kapcsolja be a számítógépét
Podłącz zasilacz i włącz komputer
Pripojte sieťový adaptér a zapnite počítač
2
Finish Windows setup
Dokončete nastavení v systému Windows
Fejezze be a Windows beállítását
Skonfiguruj system Windows | Dokončite inštaláciu systému Windows
Locate your Dell apps
Aplikace Locate your Dell | A Dell alkalmazások megkeresése
Odszukaj aplikacje Dell | Nájdite svoje aplikácie Dell
Register My Device
Zaregistrovat zařízení | Az eszköz regisztrálása
Zarejestruj urządzenie | Zaregistrovať moje zariadenie
Dell Backup and Recovery — optional
Dell Backup and Recovery – volitelné
Dell Biztonsági mentés és helyreállítás – opcionális
Program Dell Backup and Recovery – opcjonalny
Dell Backup and Recovery – voliteľné
My Dell
Můj Dell | Az én Dell számítógépem
Mój Dell | Môj Dell
Learn how to use Windows
Naučte se používat systém Windows | A Windows használata
Poznaj system Windows | Informácie o používaní systému Windows
Help and Tips
Rady a nápověda | Súgó és tippek
Pomoc i porady | Pomocník a rady
Enable security and updates
Aktivujte zabezpečení a aktualizace
Kapcsolja be a számítógép védelmét és
a frissítéseket
Włącz zabezpieczenia i aktualizacje
Povoľte bezpečnostné funkcie a aktualizácie
Connect to your network
Připojte se k síti
Kapcsolódjon a hálózatához
Nawiąż połączenie z siecią
Pripojte sa k sieti
NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the
wireless network access when prompted.
POZNÁMKA:
Pokud se připojujete k zabezpečené bezdrátové síti, zadejte po vyzvání heslo
pro přístup k bezdrátové síti.
MEGJEGYZÉS:
Ha biztonságos vezeték nélküli hálózatra csatlakozik, a hálózat eléréséhez
adja meg a jelszót, amikor a rendszer kéri.
UWAGA:
Jeśli nawiązujesz połączenie z zabezpieczoną siecią bezprzewodową, wprowadź
hasło dostępu do sieci po wyświetleniu monitu.
POZNÁMKA:
Ak sa pripájate k zabezpečenej bezdrôtovej sieti, na výzvu zadajte heslo
prístupu k bezdrôtovej sieti.
Sign in to your Microsoft account
or create a local account
Přihlaste se k účtu Microsoft nebo si
vytvořte místní účet
Jelentkezzen be a Microsoft fiókjába,
vagy hozzon létre helyi fiókot
Zaloguj się do konta Microsoft albo
utwórz konto lokalne
Prihláste sa do konta Microsoft alebo si
vytvorte lokálne konto.


Related Models

There are Total 29 Manuals For Latitude E7450.