Күнделікті тазалау - Philips SC5992/10 Manual

Күнделікті тазалау - Philips SC5992/10 Manual

Sponsored Links

User Manual Summary


Search in this Manual:

Күнделікті тазалау - Page 1

CZ Použití hlavy kartáčku Více informací o používání hlavy kartáčku s přístrojem VisaPure naleznete v uživatelské příručce přístroje VisaPure nebo na adrese www.philips.com/support. Tyto hlavy kartáčku můžete použít se všemi modely přístroje VisaPure. Výměna Chcete-li dosáhnout optimálních výsledků, doporučujeme vyměnit hlavu kartáčku přístroje Philips VisaPure alespoň jednou za 3 měsíce. Hlavu kartáčku pro peeling doporučujeme vyměnit každých 6 měsíců. Zakoupení hlav kartáčku Náhradní hlavy kartáčku jsou k dostání na našich w..

Тип головки щіточки - Page 2

4222.100.2870.1 (07/14) Náhradní kartáčky Ауыстыру щетка бастары Wymienne szczoteczki Typ hlavy kartáčku Normální (SC5990) Citlivá (SC5991) Velmi citlivá (SC5993) Hloubkové čištění pórů (SC5996) Peeling (SC5992) CS Zamýšlené použití denní čištění jemné denní čištění velmi jemné denní čištění denní hloubkové čištění pórů pro snížení výskytu pupínků týdenní peeling pro odstranění odumřelých kožních buněk* Typ pleti normální pleť, smíšená pleť, mastná pleť citlivá pokožka mimořádně citlivá pleť ne..

CZ
Použití hlavy kartáčku
Více informací o používání hlavy
kartáčku s přístrojem VisaPure
naleznete v uživatelské příručce
přístroje VisaPure nebo na adrese
www.philips.com/support.
Tyto
hlavy kartáčku můžete použít se všemi
modely přístroje VisaPure.
Výměna
Chcete-li dosáhnout optimálních
výsledků, doporučujeme vyměnit hlavu
kartáčku přístroje Philips VisaPure
alespoň jednou za 3 měsíce. Hlavu
kartáčku pro peeling doporučujeme
vyměnit každých 6 měsíců.
Zakoupení hlav kartáčku
Náhradní hlavy kartáčku jsou k dostání
na našich webových stránkách
www.shop.philips.com/service
nebo v obchodě, kde jste přístroj
Philips VisaPure zakoupili.
KK
Щетка басын пайдалану
Щетка басын VisaPure құрылғысымен
бірге пайдалану туралы қосымша
ақпарат алу үшін VisaPure
пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз
немесе
www.philips.com/
support
бетін қараңыз. Бұл щетка
бастарын барлық VisaPure үлгілерінде
пайдалануға болады.
Ауыстыру
Оңтайлы нәтижелер алу үшін Philips
VisaPure щетка басын кемінде 3 ай
сайын ауыстырып тұру ұсынылады.
Өлген теріні кетіру щетка басын 6 ай
сайын ауыстыру керек.
Щетка бастарын сатып алу
Ауыстыру щетка бастары біздің
веб-сайтымыздың
www.shop.philips.com/service
бетінде немесе Philips VisaPure сатып
алынған дүкенде қол жетімді.
PL
Korzystanie ze szczoteczki
Więcej informacji na temat korzystania
ze szczoteczki z urządzeniem VisaPure
znajdziesz w instrukcji obsługi VisaPure
lub na stronie
www.philips.com/
support
. Tych szczoteczek można
używać ze wszystkimi modelami
VisaPure.
Wymiana
Aby uzyskać najlepsze rezultaty,
zalecamy wymianę szczoteczki w
urządzeniu Philips VisaPure co najmniej
co 3 miesiące. Szczoteczkę złuszczającą
naskórek należy wymieniać co 6
miesięcy.
Zakup szczoteczek
Wymienne szczoteczki są dostępne na
naszej stronie internetowej
www.shop.philips.com/service
oraz w sklepie, w którym zostało
zakupione urządzenie Philips VisaPure.
RO
Utilizarea capului de periere
Pentru mai multe informaţii despre
utilizarea capului de periere cu VisaPure,
citiţi manualul de utilizare al VisaPure sau
vizitaţi
www.philips.com/support
.
Puteţi utiliza aceste capete de periere
cu toate modelele VisaPure.
Înlocuirea
Pentru rezultate optime, vă
recomandăm să înlocuiţi capul de
periere al aparatului VisaPure Philips cel
puţin o dată la 3 luni. Capul de periere
pentru exfoliere trebuie înlocuit la
fiecare 6 luni.
Achiziţionarea capetelor de
periere
Capete de periere de schimb sunt
disponibile pe site-ul nostru
www.shop.philips.com/service
sau
de la magazinul de la care aţi cumpărat
aparatul Philips VisaPure.
RU
Использование щеточек
Подробную информацию об
использовании насадок с прибором
VisaPure см. в руководстве
VisaPure или на веб-сайте
www.philips.com/support.
Эти насадки можно использовать с
любыми моделями VisaPure.
Замена
Для достижения оптимальных
результатов насадки прибора
Philips VisaPure рекомендуется
менять каждые 3 месяца. Насадку
для пилинга заменяйте каждые
6 месяцев.
Приобретение щеточек
Сменные щеточки можно
приобрести в нашем интернет-
магазине по адресу
www.shop.philips.com/service
или в магазине, где вы приобрели
прибор Philips VisaPure.
UK
Використання головки щіточки
Додаткову інформацію про
використання головки щіточки
з VisaPure читайте у посібнику
користувача або на веб-сайті
www.philips.com/support
.
Ці головки щіточки можна
використовувати з усіма моделями
VisaPure.
Заміна
Для оптимальних результатів
рекомендуємо заміняти головку
щіточки Philips VisaPure принаймні
кожні 3 місяці. Щіточку для пілінгу
потрібно заміняти кожні 6 місяців.
Придбання головок щіточки
Замінні головки щіточки можна
придбати на нашому веб-сайті
www.shop.philips.com/service
або магазині, де було придбано
пристрій Philips VisaPure.
SENSITIVE brush head (SC5991)
EXFOLIATION brush head (SC5992)
EXTRA SENSITIVE brush head (SC5993)
NORMAL brush head (SC5990)
DEEP PORE Cleansing brush head (SC5996)
1 Daily cleansing / Denní čištění /
Күнделікті тазалау
/ Codzienne oczyszczanie / Curăţare zilnică / Ежедневное очищение / Щоденне очищення
2
Special needs and care / Zvláštní potřeby a
péče /
Арнайы қажеттіліктер және күту
/
Szczególne potrzeby kosmetyczne / Nevoi şi
îngrijire speciale / Особый уход и забота /
Особливі потреби та догляд
3 Weekly exfoliation / Týdenní peeling /
Апта сайын өлген теріні кетіру
/
Cotygodniowe złuszczanie naskórka /
Exfoliere săptămânală / Еженедельный
пилинг / Щотижневий пілінг