Instalacja urządzenia - Electrolux ENN3101AOW Manual

Instalacja urządzenia - Electrolux ENN3101AOW Manual

2.
Zdjąć górne drzwi.
3.
Odkręcić środkowy zawias.
4.
Zdjąć drzwi.
5.
Wyjąć dolny element dystansowy.
6.
Odkręcić dolny sworzeń za pomocą
klucza.
7.
Przykręcić dolny sworzeń po
przeciwnej stronie.
8.
Zamontować dolny element
dystansowy.
9.
Zamontować drzwi.
10.
Zamocować element dystansowy i
dokręcić sworzeń górnego zawiasu.
Na końcu upewnić się, że:
Wszystkie wkręty są
dokręcone.
Uszczelka magnetyczna
przylega do obudowy.
Drzwi otwierają i
zamykają się prawidłowo.
Uszczelka może nie
przylegać dokładnie do
obudowy w niskiej
temperaturze otoczenia (np.
zimą). Należy odczekać, aż
uszczelka dopasuje się
naturalnie.
Jeżeli użytkownik nie chce
samodzielnie wykonywać
opisanych czynności, należy
zwrócić się do najbliższego
autoryzowanego centrum
serwisowego. Specjalista z
autoryzowanego centrum
serwisowego odpłatnie
zmieni kierunek otwierania
drzwi.
9.5
Instalacja urządzenia
UWAGA!
Upewnić się, że przewód
zasilający nie jest
przyciśnięty.
1.
Jeśli jest to konieczne, należy
przyciąć na wymiar samoprzylepną
listwę i przykleić ją do urządzenia
tak, jak pokazano na rysunku.
www.electrolux.com
34